Nickerie.Net, dinsdag 07 december 2010


Onenigheid in Nickerie over kafverwerking

PARAMARIBO In Nickerie is er onenigheid ontstaan over de verwerking van het padie kaf. Van overheidswege wil men af van de kafverbranding. Tegelijkertijd worden bepaalde pelmolenaars toegestaan om wel kaf te verbranden indien de nabij gelegen woongemeenschap er geen last van heeft. De pelmolenaars moeten in principe gebruik maken van de dumpplaats die door de overheid is aangewezen. Dit in afwachting van de verbrandingsoven die zij voornemens is aan te schaffen.

In 2011 zou Nickerie in principe geen of nauwelijks last meer mogen hebben van de kafverwerking. Van de 29 geregistreerde pelmolenaars, zijn er een aantal die het zich kunnen permitteren om te kunnen beschikken over een eigen verbrandingsoven ter waarde van Us$ 25.000

Voor hen die onvoldoende liquide middelen hebben voor de aanschaf, zal de overheid een algemene verbrandingsoven opzetten. Deze zal worden gefinancierd uit de middelen die vrijkomen uitj de creditline met India.

Verschillende pelmolenaars staan echter sceptisch tegenover het plan en vragen zich af waarom er met twee maten wordt gemeten. Pelmolenaar Ramadhin is het niet eens dat zijn kaf verbrandingsvergunning is ingetrokken door de districtscommissaris terwijl andere pelmolenaars wel mogen verbranden.

De commissaris heeft gisteren nog in gesprek met GFC Nieuws aangehaald dat het verbranden van kaf vanaf gisteren achter de rug is en dat het kaf gedumpt moet worden op de aangewezen plek.

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net / GFC

07-12-2010

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright 2010. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics