Nickerie.Net, woensdag 08 december 2010


Wakaypompen Nickerie wederom in werking

Nickerie - De Wakaypompen in Nickerie, die drie dagen lang stilgelegd waren, zijn weer in bedrijf. Wegens een tekort aan brandstof moesten de pompen stilgelegd worden. Dit zegt waarnemend directeur Richenel Small van het Overliggend Waterschap- Multipurpose Corantyne Project (OW-MCP). Inmiddels is er voldoende brandstof voor ruim een week aangeleverd en spoedig wordt een voorraad aan brandstof binnengehaald.

Foto: De Wakaypompen.

Small is minister Linus Diko van regionale Ontwikkeling (RO) en vicepresident Robert Ameerali dankbaar voor hun snelle aanpak. “De landbouwers hebben niet eens opgemerkt dat de pompen buiten werking waren. De bewindsman en de vp hebben hun volle medewerking verleend, waardoor nare consequenties zijn uitgebleven. Er heeft geen stagnatie plaatsgevonden”, aldus Small.

De brandstoflevering valt onder de begroting van het ministerie van Regionale Ontwikkeling. Eerder waren er drie pompen te werk gesteld, maar momenteel zijn twee pompen voldoende om alle landbouwers aan de linkeroever van de Nickerierivier te voorzien van irrigatiewater. Het gaat om ongeveer 18000 hectare. Het waterpeil in de Nanizwamp is gestegen, waardoor het niet nodig is drie pompen in werking te stellen.

De motoren hebben een revisie gehad door Tasman Watermanagement en zijn nu digitaal ingesteld. De motoren hebben een ingebouwde computer die tekortkomingen doorseint. Small merkt op dat er enkele kleine, technische fouten zijn geconstateerd. OW-MCP heeft een onderhoudsperiode met Tasman Watermanagement afgesproken. Dit bedrijf stuurt donderdag aanstaande een deskundige om de fouten te herstellen. Small vindt het fijn dat de motoren gelijk na de revisiebeurt gebruikt konden worden. Hierdoor kon meteen nagetrokken worden of de pompen goed functioneerden.

Small merkt op dat de pompen in werking gesteld zullen worden zolang de landbouwers behoefte hebben aan irrigatiewater. Hij benadrukt dat boeren zich moeten houden aan de inzaaiperiode die tot 31 december loopt. Boeren die later zullen inzaaien, hoeven niet op de ondersteuning van OW-MCP te rekenen. Bij het gebruik van kunstmest mogen de landbouwers wel op de ondersteuning van OW-MCP rekenen.

(Wanita Ramnath)

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net / NSS

08-12-2010

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2010. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics