Nickerie.Net, donderdag 09 december 2010


Gerard Spong: ‘Organisatie 8 Decemberstrafproces deugt niet’

Eric Mahabier, 09/12/2010

AMSTERDAM - De Surinaamse rechtsstaat is wankel. Dat komt onder meer doordat het 8 Decemberstrafproces veel te traag verloopt en er van meet af aan “grote fouten” gemaakt zijn. Dit is de mening van Gerard Spong, oud-adviseur van de Surinaamse regering inzake het 8 Decemberstrafproces. “Het is onaanvaardbaar dat een berechting ter terechtzitting bijna vier jaar duurt.

Dit tast de geloofwaardigheid van de Surinaamse rechtsstaat aan. Ook het terugtrekken van de beveiliging van de rechterlijke macht en deze onder te brengen aan het gezag van hoofdverdachte Desi Bouterse tast de rechtsstaat aan”, reageert Spong na afloop van de 8 Decemberherdenkingsdienst in de Mozes en Aaronkerk in Amsterdam. De oud-adviseur, die een van de sprekers op deze jaarlijkse herdenkingsdienst was, zei in zijn toespraak dat Bouterse politieke macht nodig heeft om in vrijheid te kunnen blijven en een eventueel vonnis te kunnen ontlopen.

Een nabestaande legt bloemen bij de herdenkingsplaquette die op de zijmuur van de Mozes en Aaronkerk is aangebracht. Volgens traditie werd ook in Nederland een dienst gehouden.-dWTfoto/Eric Mahabier .

De organisatie van het 8 Decemberstrafproces deugt niet, vindt Spong. De fouten die vanaf de start van dit strafproces gemaakt zijn, wil hij niet in detail bespreken. Wel zegt hij dat ‘men’ ten onrechte ervoor gekozen heeft om maar één of twee zittingszaken per maand aan het proces te wijden. “Ik heb er heus begrip voor dat de Surinaamse rechterlijke macht overbelast is, maar de keuze was om een aantal rechters aan een aaneengesloten periode vrij te maken van alle andere zaken en dat ze zich speciaal met deze zaak bezig zouden houden.” Gekozen is echter voor twee zittingen per maand. “Dat laatste was een foute keus.” Ook is volgens de advocaat fout gehandeld door de verdachten aan het begin van het proces niet in hechtenis te nemen. Vooral de toenmalige advocaat-generaal Subhas Punwasi zou in de fout zijn gegaan. PvdA-fractieleider Job Cohen, die ook een van de sprekers was bij de herdenking, typeert deze dienst als een ‘bijzondere’.

“Het is een bijzondere herdenking, omdat op z'n minst wie toen politiek verantwoordelijk was voor deze moorden, nu de president is.” Maar dit maakt volgens Cohen die wond die er is alleen maar groter. De oud-burgemeester zegt bij de dienst aanwezig te zijn geweest om zijn medeleven te betuigen aan de nabestaanden. Hoewel hij zich niet wil bemoeien met hetgeen binnen Suriname gebeurt, hoopt de PvdA-fractieleider wel dat het proces tot een afronding komt. “Overal ter wereld waar dit soort gebeurtenissen hebben plaatsgevonden is het belangrijk dat er justitieel vervolg komt, wat de uitkomst ook mag zijn.” Het niet doorgaan van het strafproces of dit niet op de juiste wijze afronden zal volgens Cohen vooral voor de nabestaanden geen voldoening betekenen.

CDA-fractielid Kathleen Ferrier deed in haar toespraak een oproep aan eenieder om de 8 Decemberslachtoffers te blijven herdenken. Ze kreeg hierin ondersteuning van onder anderen Romeo Hoost, voorzitter van het Comité Herdenking Slachtoffers Suriname, en ook van Cor Bon, directeur van de Mozes en Aaronkerk. Ferrier benadrukte verder dat 8 december 1982 al 28 jaar herdacht wordt, steeds onder wisselende omstandigheden.

Henri Does, schrijver/essayist en Michiel van Kempen, letterkundige, hielden ook een presentatie. De aanwezigen, onder wie een groot deel van de nabestaanden, hebben ook dit jaar met een fakkel gelopen naar de herdenkingsplaquette die aan de zijmuur van de kerk is aangebracht. Daar legden ze zoals jaarlijks het geval is bloemen. Op de herdenkingsplaquette staan de namen van de vijftien slachtoffers van de 8 Decembermoorden.-.

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net / dWT

09-12-2010

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2010. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics