Nickerie.Net, donderdag 09 december 2010


Nabestaanden wachten al 28 jaar op gerechtigheid

Paramaribo - Tijdens de herdenkingsdienst voor de slachtoffers van 8 december 1982 woensdagavond, benadrukten alle sprekers dat de nabestaanden al 28 jaar geduldig wachten op gerechtigheid. Pater Karel Choennie zei dat het wachten lang duurt, maar dat daar spoedig een einde aan komt.

De 8 december herdenkingsdienst in de Sint Rosakerk was goed bezocht. (Foto: Ramon Keijzer)

De geestelijke merkte op dat hij blij zal zijn wanneer er eindelijk een uitspraak komt, want 8 december wil hij liever anders herdenken. Op 8 december herdenkt de kerk de onbevlekte ontvangenis van moeder Maria. Hij wil deze dag liever niet inruilen voor een dag die met bloed bevlekt is. Choennie zei dat hij al 28 jaar in geestelijke ballingschap leeft. Er werd gebeden voor geduld, want de periode van wachten heeft lang geduurd.

Wanneer de uitspraak in het 8 decemberstrafproces is geweest, wil Choennie dat de herdenking van deze dag verschoven wordt naar 10 december. Dan wordt de Universele verklaring van de Mensenrechten herdacht. Betty Goede, voorzitter van de Organisatie voor Gerechtigheid en Vrede, is ervan overtuigd dat de dag aanbreekt waarop eindelijk gerechtigheid zal geschieden. Tot dan toe zal de organisatie zich blijven inzetten om de nabestaanden bij te staan en te troosten.

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net / NSS

09-12-2010

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright 2010. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics