Nickerie.Net, vrijdag 10 december 2010


Begraafplaats Nickerie streeft naar ordening

Nickerie - Al geruime tijd zijn de initiatiefnemers van de moskee Ashabe Islam in Nickerie bezig de begraafplaats te Nieuw Nickerie te onderhouden. De begraafplaats heeft een onderhoudsbeurt gehad, maar de initiatiefnemers streven nu naar ordening.

Waarnemend districtscommissaris Roline Samsoedien kreeg een rondleiding van bestuurslid Mones Nazarali van de moskee. “We hebben personeel nodig om de begraafplaats te onderhouden. ’s Avonds liggen er zwervers hier en er heerst bandeloosheid”, aldus Nazarali. Hij merkt op dat de begrafenisondernemers zelf moeten graven en zoeken naar een vrije ruimte, wanneer iemand begraven moet worden. Er is geen goede registratie. De dc vindt dat er een fonds moet komen. Nabestaanden kunnen een kleine vergoeding storten bij de teraardebestelling. Met dit bedrag kan de begraafplaats onderhouden worden.

Samsoedien zegt dat de begraafplaats niet in een deplorabele toestand mag verkeren. De achterstand moet weggewerkt worden. “Als we expertise van buiten het district nodig hebben voor de ordening hiervan, kunnen we die laten overkomen. Als dit eenmaal goed aangepakt is, zal het als voorbeeld kunnen dienen voor andere begraafplaatsen”, aldus de dc. Parlementariër Lekhram Soerdjan (VHP/NF) merkt op dat ook andere begraafplaatsen in het district aangepakt moeten worden. Samsoedien benadrukt dat deze begraafplaats als eerste aan de beurt komt, daarna volgt de rest.

Woordvoerder van de district- en ressortraadsleden, Edgar van Genderen, zegt dat er SRD 48.000 is begroot voor 2011 om de begraafplaatsen te onderhouden. Volgens hem moet er een structureel plan komen. De begraafplaatsen moeten drie arbeiders hebben die daar te werk gesteld worden. De initiatiefnemers kijken uit naar de ordening van de begraafplaats.

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net / NSS

10-12-2010

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2010. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics