Nickerie.Net, maandag 13 december 2010


Bouterse op politieke zuiveringspad van Hugo C.

(Opinie, Keerpunt)

Vlak na de inauguratie van de huidige president Desiré Bouterse deelde deze mede, dat hij ervoor zou zorgen dat de corruptie zou worden uitgebannen en dat goede en capabele krachten binnen het ambtelijke op hun post zouden blijven. Het zou volgens hem niet uitmaken welke politieke kleur deze capabele en goede krachten hebben. Als ze hun werk naar behoren doen zouden ze gehandhaafd worden. De president heeft, naar onze mening, duidelijke woordbreuk gepleegd, want al spoedig ging hij ermee akkoord dat Alice Amafo het department van Sociale Zaken en Volkshuisvesting zou mogen gaan beheren. Amafo, die tijdens de vorige regering het veld moest ruimen wegens corrupt gedrag en wel het groots vieren van haar verjaardag op kosten van de Staat. De regering zat nauwelijks aan en men begon met dezelfde koppensnellerij als onder Bosje (1996-2000).

Op het ministerie van Openbare Werken ging meneer Abrahams tekeer en kegelde de ene na de andere staffunctionaris eruit en stelde, dat het om exponenten van de VHP ging. Ook raakten honderden gewone ambtenaren hun baan kwijt. En we gaan rustig verder om de ene na de andere capabele en ook integere bestuurder naar huis te sturen. Ruim tien dagen geleden moest de noest werkende directeur van de SLM Henk Jessurun eraan geloven. Hij kreeg te horen, dat hij om politieke redenen het veld moet ruimen en voor hem in de plaats zal meneer Ewald Henshuys, station manager van onze national carrier in Amsterdam, de hoogste man bij de luchtvaartmaatschappijj worden. Een mooi staaltje van verdeel-en-heers binnen de SLM. Wie de verhoudingen binnen de luchtvaartonderneming kent weet waarmede de regering bezig is.

Dat thans de botte bijl uit de kast gehaald is, is gistermiddag wederom gebleken toen men naar de EBS is “gewandeld” om de directieleden Watson en Lau de wacht aan te zeggen. Ook deze mannen, die in de afgelopen jaren hard voor het energiebedrijf hebben gewerkt, moesten eraan geloven. Het zal ons helemaal niet verbazen als men vervolgens naar andere parastatale ondernemingen gaat om ook daar directeuren en ander kader eruit te kieperen en in hun plaats incapabele loyalisten te posteren. Wat deze regering maar niet schijnt te begrijpen is, dat het verwijderen van goede managers helemaal niet moeilijk is . Het plaatsen van mensen, die niet van wanten weten is ook heel gemakkelijk. Maar daarna beginnen de problemen pas goed wanneer er verkeerde beleidsbeslissingen worden genomen en er fouten worden gemaakt en groot financieel verlies wordt geleden. Dan pas beginnen de brokken goed en is de schade niet te overzien.

Keerpunt is er vrijwel van overtuigd, dat het einde nog niet in zicht is en dat er na Jessurun, Lau en Watson nog meer zullen volgen. Het model dat meneer Bouterse thans volgt, begint erg op dat van zijn vriend Hugo te lijken. God behoede ons er voor, dat we door die mangel heen moeten. In ieder geval kan worden geconstateerd, dat de huidige president ernstige woordbreuk pleegt.

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net / De West

13-12-2010

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2010. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics