Nickerie.Net, maandag 13 december 2010


Sharmilla Kalidien sleept overheid voor de rechter

PARAMARIBO De voormalige onderdirecteur op het ministerie van Justitie en Politie, Sharmila Kalidien Mansaram, zal vandaag een rechtszaak indienen tegen haar onlangs, op staande voet, verkregen ontslag. De jurist en socioloog kwam in aanvaring met het nieuwe regiem nadat ze was medegedeeld dat ze zou worden ontheven uit haar functie, vanwege veranderde beleidsinzichten.

Kalidien ging in een reeks radio interviews uitgebreid in op haar zienswijze hierover en schroomde er niet voor om beledigende opmerkingen te maken naar het staatshoofd, president Desi Bouterse. Als gevolg hiervan ontving ze een ontslagbrief, getekend door de regeringsleider, waarin ze om redenen van het niet meer met elkaar kunnen samenwerken, werd ontslagen uit overheidsdienst. Kalidien zal dit besluit nu aanvechten bij de rechtbank.

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net /GFC

13-12-2010

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright 2010. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics