Nickerie.Net, maandag 13 december 2010


Wordt Suriname overgeleverd aan China?

Opinie (Keerpunt)

Ramon Abrahams minister van Openbare Werken, heeft in de afgelopen week memoranda of understanding ondertekend met de Chinese firmaís Cheng Don International en China Harbor voor een aantal civiele werken, die de Chinese staatsmaatschappijen hier moeten komen uitvoeren. We zeggen met nadruk staatsmaatschappijen, want de Chinese Volksrepubliek is nog steeds een communistische staat, waar private ondernemingen niet mogelijk zijn. Men heeft dus onder de dekmantel van een stel mooi klinkende namen te maken met staatsmaatschappijen, die vanuit Beijing aangestuurd zullen worden. Met de eerstgenoemde maatschappij is de intentieverklaring ondertekend voor de bouw van 8000 volkswoningen. Deze huizen zullen de Staat uiteindelijk per vierkante meter 350 dollar kosten. Hoe dat allemaal technisch in elkaar zit en zal worden bekostigd, dat wordt vermoedelijk later tot in de finesses uitgewerkt. De voorlopige financiering nemen de Chinezen voor eigen rekening. Hoe de afbetaling uiteindelijk zal geschieden weten we niet. China Harbor zal een wegverbinding en spoorlijn naar BraziliŽ voor ons aanleggen. Ook een diepzeehaven en een waterkerende dam voor de kust zullen de Chinezen voor ons uit de grond stampen. Dat staat, naar wij vernemen, in het MOU van meneer Abrahams en de Chinezen. Ruim 6 miljard Amerikaanse dollar is gemoeid met deze projecten.

Sang dati, zouden velen wel gezegd hebben na het vernemen van dit bijzondere nieuws. Weer andere Surinamers staan behoorlijk sceptisch tegenover de verhalen van de heer Abrahams. Achtduizend huizen moeten dan in Suriname gebouwd worden. Is het de heer Abrahams al duidelijk waar die bouwrijpe percelen zijn om die huizen allemaal op te bouwen? Heeft hij afstemming met zijn collega Sastroredjo gepleegd om te weten of er wel in en rond Paramaribo voldoende ruimte is om deze huizen neer te zetten? Wie gaat de woningen bouwen? Worden we overspoeld met enkele duizenden Chinezen, die na enige tijd niet meer weggaan? Een wegverbinding naar BraziliŽ. Klinkt allemaal wel mooi, maar waar sluit die weg aan op een verkeersader in BraziliŽ? Gaat die spoorlijn lopen van Paramaribo naar nowhere? Zo een spoorlijn zal duizenden kilometers lang moeten worden om aansluiting te vinden op de belangrijke industriestad Sao Paulo. We vragen ons soms af of de minister van OW aan het dagdromen is of gewoon bezig is met volksverlakkerij. En dan die zeekerende dam, die zal ook over honderden kilometers moeten lopen.

Is Suriname werkelijk zo belangrijk voor de Chinezen, dat ze zoveel geld op de oude plantage aan de noordkust van Zuid-Amerika willen komen stukslaan? Wij denken van niet. We zouden ons kunnen vergissen, maar hebben dat gevoel helemaal niet. En al zou de Volksrepubliek China de zes miljard dollar (veel meer dan de Nederlandse ontwikkelingshulp uit 1975) in Suriname willen stukslaan, wat wil Beijing ervoor terug? Wij hebben wel een idee wat ze dan allemaal van ons zullen verlangen gezien het feit, dat Beijing ook kan rekenen en weet dat we een dergelijke lening nooit meer zullen kunnen terugbetalen. We worden dan gewoon een pion van het land uit het Verre Oosten. Tegen die tijd is Abrahams vermoedelijk allang van het politieke toneel verdwenen en gereduceerd tot een nietszeggende figuur in dit land. Hij heeft de komende generaties dan wel opgehangen aan een niet onder controle te brengen invloed van Beijing in ons land. Zal het dan nog wel ons land zijn? Een vraag, waar in ieder geval Abrahams antwoord op zou moeten geven. We zijn gewoon onze soevereiniteit en territoriale integriteit overboord aan het zetten en dat heeft meneer Abrahams niet in de gaten. Kan ook niet anders, daar heeft de man de bagage niet voor.

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net / De West

13-12-2010

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2010. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics