Nickerie.Net, donderdag 16 december 2010


Sastroredjo: 'Bouterse ontsloeg mij op basis van valse informatie'

Harmen Boerboom (Foto: Harmen Boerboom)

‘President Bouterse heeft mij ontslagen op basis verkeerde informatie. Ik ben onschuldig en het slachtoffer van mensen die uit waren op mijn val.’ Martinus Sastroredjo besteedt de laatste uren van zijn ministerschap aan het afscheid nemen van de werkplek. Vanaf middernacht is hij minister-af.

Martinus Sastroredjo

Aan de Cornelis Jongbawstraat, op zijn kamer in het ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer (RGB), ontvangt hij journalisten aan wie hij geduldig zijn verhaal vertelt. Dinsdagmiddag kreeg Sastroredjo een brief van de man wiens staatsieportret pontificaal boven zijn bureau hangt. Een schrijven van Desi Bouterse met de aankondiging van ontslag wegens ‘onmaatschappelijk handelen’. Sastroredjo kwam vorige week in opspraak toen via Radio 10 en Starnieuws documenten ‘uitlekten’ waaruit moest blijken dat zijn echtgenote grond had aangevraagd. De minister zei niets van de aanvraag af te weten en verklaarde dat hij met zijn vrouw had afgesproken dat na zijn aantreden gezinsleden geen grond zouden aanvragen.

Valse documenten

Pas begin deze week kreeg Sastroredjo de ‘uitgelekte’ documenten persoonlijk onder ogen. ‘Het gaat om fictieve aanvragen,’ zegt hij, terwijl hij uit een gele envelop een aantal A4-tjes tevoorschijn haalt. ‘Dit is de aanvraag van mijn vrouw. Haar naam staat op het eerste vel, maar de op de bijgevoegde landmeterskaart staat de naam van een ander. Gewoon gekopieerd uit een andere aanvraag en bovendien voor een stuk grond dat reeds in augustus is uitgegeven. Alleen al op basis van die gegevens zou de aanvraag nooit in behandeling zijn genomen.’

Onderhoud Bouterse

Sastroredjo heeft tot twee keer toe een onderhoud met de president aangevraagd. Maar hoewel hem werd gemeld dat hij zou worden uitgenodigd voor een gesprek met Bouterse is het zover niet gekomen. ‘Dat is erg jammer, want ik ben ervan overtuigd dat ik het staatshoofd met deze zwakke vervalsingen had kunnen overtuigen van mijn gelijk,’ zegt Sastroredjo. Hij weet niet wat de uiteindelijke reden is voor de actie om hem ten val te brengen. ‘Ik heb een beleidsadviseur moeten ontslaan, en die is in ieder geval ook bij deze affaire betrokken. Het kan zijn dat hij uit rancune heeft gehandeld. Maar ik heb door mijn streven naar transparantie op dit ministerie niet alleen maar vrienden gemaakt. Je weet dat als je bezig bent een beerput te openen je tegenwerking zult krijgen.’

Troebel water

Het ministerie van RGB werd de afgelopen jaren geleid door Michael Jong Tjien Fa van de politieke partij Pertjajah Luhur (PL). Zelfs door zijn eigen regering en de toenmalige president werd de toenmalige minister beschuldigd van duistere praktijken en vriendjespolitiek bij de gronduitgiftes. Sastroredjo: ‘Dit was tijdens de vorige regering een onstuimig ministerie. Ik ben na mijn aantreden meteen begonnen met ordening. Dat leidde tot weerstand. In troebel water is het immers goed vissen. Maar dat ik zo snel het veld zou moeten ruimen had ik niet verwacht.’ Ook een grondaanvraag van hemzelf lekte uit. ‘Meneer, die aanvraag heeft een geschiedenis van meer dan dertig jaar. Mijn vader vroeg aan, die kwam ons te ontvallen. Toen ging de aanvraag door naar mijn broer en ook die overleed. En tien jaar geleden werd de aanvraag op mijn naam gezet. Ik kon toen echt niet vermoeden dat ik ooit minister zou worden. Deze aanvraag mag nooit een reden zijn voor mijn ontslag’.

Mi Casa es Su Casa

Al kort na het aantreden van Sastroredjo lag hij onder vuur. Vanuit PL en de andere regeringspartij KTPI werd Bouterse gevraagd hem te ontheffen omdat hij niet goed zou communiceren. De scheidende minister wil niet speculeren over een mogelijk verband tussen de druk van toen en zijn val nu. ‘Ik weet niet wat er speelt en wie welke rol vervult. Maar feit is nu wel dat de tijdelijke minister van RGB er weer eentje uit de Pertjajah Luhur-hoek is: Hendrik Setrowidjojo, die ook het ministerie van LVV onder zijn hoede heeft.’ PL-voorzitter Somohardjo sprak bij het aangaan van de samenwerking met Desi Bouterse de historische woorden: ‘Mi Casa es Su Casa, mijn huis is jouw huis’. Laten we hopen dat de partij inderdaad alle openheid voortzet die ik nastreefde,’ zegt Sastroredjo met een cynische ondertoon. ‘De president moet er voor waken dat in ieder geval op dit ministerie niet hetzelfde beleid terugkeert als tijdens de regering Venetiaan. Maar ik heb er vertrouwen in dat hij het niet zover laat komen.’

Huwelijkscrisis

Sastroredjo is diep teleurgesteld dat hij zijn beleid niet kan afmaken. Hij is de eerste minister van het kabinet Bouterse die struikelt. Of er een weg terug is? ‘Dat is in handen van president Bouterse. Ik ga daar nu even niet van uit. Ik ben verdrietig over het feit dat mensen mij nu zullen zien als de minister die viel omdat hij “onmaatschappelijk handelde”. Omdat hij sjoemelde met grond voor zijn vrouw. Maar de waarheid is een andere en ik weet dat.’ Hij vervolgt: ‘Daarnaast ben ik erg verdrietig over het gedrag van mijn vrouw. Ik zit naast mijn ontslag ook nog in een huwelijkscrisis.’ Waarom zijn echtgenote zo gehandeld heeft weet Sastroredjo niet. ‘Ik denk dat ze zich heeft laten gebruiken. Ze heeft dat intussen ook toegegeven en zich inmiddels verontschuldigd. Ik wil het haar wel vergeven. Maar vergeten: dat zal nog wel even duren.’

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net / NSS / Fos Netwerk

15-12-2010

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2010. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics