Nickerie.Net, donderdag 16 december 2010


EU-leiders akkoord met permanent noodfonds

 ANP − 16/12/10, 20:33

BRUSSEL - Het Europees Verdrag van Lissabon wordt gewijzigd. Ook komt er een permanent noodfonds voor de stabilisering van de euro. Dat zijn de leiders van de 27 lidstaten van de Europese Unie donderdagavond in Brussel overeengekomen. 

In een poging de eurozone te stabiliseren, hebben de leiders van de Europese Unie donderdagavond besloten het Europees Verdrag van Lissabon te veranderen zodat de eurolanden een permanent noodfonds voor de euro kunnen instellen. De wijziging van het verdrag moet de onderlinge financiŽle hulp van EU-lidstaten in de eurozone mogelijk maken.

Aandringen

De kleine aanpassing gebeurt op aandringen van Duitsland, waar het Grondwettelijk Hof de huidige steun van EU-landen aan andere EU-landen onder de loep neemt. Het huidige, tijdelijke noodfonds voor de euro is eigenlijk in strijd met het Verdrag van Lissabon, omdat dat bepaalt dat EU-landen elkaar niet financieel mogen helpen. Door de verdragswijziging wordt de hulp juridisch verankerd.

Het permanente noodfonds moet vanaf medio 2013 voorkomen dat landen met financiŽle problemen de euro verzwakken. De hulp kan volgens de nieuwe afspraken slechts worden toegepast als dat onontbeerlijk is voor de stabiliteit van de gehele eurozone. Alle vereiste hulp wordt verbonden aan strikte voorwaarden.

Onontbeerlijk

 Het woord 'onontbeerlijk' kwam er op verzoek van de Duitsers, die landen in nood niet te vroeg te hulp willen schieten, terwijl 'alle vereiste' financiŽle hulp moet tonen dat het de Europese Unie menens is met het redden van de euro.

De eurolanden zeggen toe dat ze zullen zorgen dat er voldoende geld in het noodfonds zit om steunacties te kunnen financieren. Ze noemen geen bedrag. In het tijdelijke noodfonds, dat sinds het voorjaar van kracht is, zit nadat Ierland daaruit steun heeft ontvangen nog zo'n 750 miljard. De EU-leiders vinden het voorlopig niet nodig dat bedrag te verhogen. Het tijdelijke fonds loopt tot 2013. Het is de bedoeling dat het permanente noodfonds dan in werking treedt.

Twitter

 Europees president Herman Van Rompuy meldde het akkoord over een permanent noodfonds voor eurolanden op zijn Twitterpagina.

Door de verdragswijziging beperkt te houden, hopen de EU-leiders referenda in de lidstaten te vermijden. Dergelijke referenda kosten veel tijd en kunnen politieke risico's met zich meebrengen. In Nederland hebben PVV en SP gezinspeeld op een referendum.

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net /Volkskrant / Reuters

16-12-2010

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2010. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics