Nickerie.Net, donderdag 16 december 2010


Nieuw Front: Angst en onzekerheid mogen geen overhand nemen

Het Nieuw Front zegt in een verklaring dat het volk nooit mag toestaan dat de regering een klimaat van angst en onzekerheid de overhand laat nemen. Het Nieuw Front roept het volk op om zich eensgezind in te zetten om de neergang een halt toe te roepen en de belangen van onze natie veilig te stellen. Deze combinatie bestaat uit de NPS, VHP, de SPA en DAí91. De leiders van deze combinatie waren woensdagavond in vergadering bijeen.

De verklaring luidt als volgt:

Bij het aantreden van de huidige regering verklaarde de president dat de inzet van elke Surinamer nodig is om ons volk en de natie tot verdere ontwikkeling te brengen. Niet enkel in materiŽle zin maar ook een verheffing van onze identiteit als natie. In dit verband werd zelfs een handreiking naar de oppositionele partijen gedaan. Woorden die toen hoopgevend klonken. Het bestuur in de afgelopen periode van 4 maanden heeft Suriname echter het tegendeel van die mooie beloften gebracht.

Het volk van Suriname is zeer bezorgd over de ontwikkelingen in onze Republiek. De jarenlange opgebouwde zekerheid gaat met de dag achteruit vanwege de volksonvriendelijke handelingen van de regering. Telkens weer doet zich de een of andere situatie voor die het wantrouwen in de bestuurders steeds verder doet toenemen. Niet enkel blijft realisatie van de vele gedane beloften uit, ook elk tastbaar beleid voor veiligheid, vooruitgang en rechtszekerheid ontbreekt.

Verontrustend Uitgaande van de verwerpelijke opdeling van de bevolking in volgelingen en vijanden door de president worden door de regering medische specialisten en advocaten beschuldigd van onethische praktijken gericht op zelfverrijking, worden lagere en hoge ambtenaren en functionarissen bij staatsbedrijven uit hun functie ontheven c.q. ontslagen, worden houders van vuurwapenvergunningen bedreigd met intrekking van die vergunningen, wordt het bedrijfsleven beschuldigd van crimineel gedrag, wordt vaak een etnisch getint verdeel- en heerspolitiek bedreven, worden on- en minvermogenden bedreigd met intrekking van hun dokterskaart en wordt op onverantwoordelijke manier met staatsgelden omgegaan.

Uitermate verontrustend zijn de plannen tot vervreemding van de aandelen van parastatale bedrijven waaronder nutsbedrijven via overheveling van die aandelen naar de speciaal daarvoor pas opgerichte INVESTMENT & DEVELOPMENT CORPORATION SURINAME N.V. Dit moet gezien worden als het begin van de verkoop van onze staatsbedrijven aan bevriende relaties.

Terwijl de voornoemde gedragingen voortgang vinden zien we een tendens dat de gemeenschap wordt geconfronteerd met verhoogde broodprijzen, verhoogde kookgasprijzen, verhoging van prijzen van goederen in het bijzonder die van de eerste levensbehoeften. Ook is aangekondigd dat de vaststelling van de prijzen van alle basisgoederen los gelaten zal worden waardoor de consumenten aan hun lot zullen zijn overgelaten.

Het verloren vertrouwen in deze regering heeft een onrustbarende waardevermindering van de Surinaamse munt veroorzaakt. Hierdoor is de koopkracht van het volk gekelderd. Een nieuw fenomeen is de gebleken onwil van de regering om uitstaande rekeningen van leveranciers van goederen en diensten uit te betalen hetgeen zal leiden tot ernstige ontwrichting van de totale samenleving. Bovendien hangt het volk nog een pakket van kostenverhogende maatregelen boven het hoofd zoals aangekondigd door de regering. Door dit alles zal de toekomst van jong en oud kortom van de gehele samenleving ernstige nadelige gevolgen ondervinden.

Klimaat van angst Het veiligheidsbeleid dat bij herhaling werd toegezegd werd even zovele keren naar de toekomst weggeschoven. De verharding en verruwing van de criminaliteit is overal pijnlijk merkbaar en zichtbaar. Terwijl er een klimaat van angst onder de bevolking heerst zegt de regering dat het nog wel meevalt met de criminaliteit. Met betrekking tot het regeringsbeleid is het in de afgelopen 4 maanden tasten in het duister geweest. Dit komt door de werkwijze van de regering om op de meest geheimzinnige wijze maatregelen voor te bereiden. Zo is de toegezegde aanpassing van de ontwerp begrotingen voor het dienstjaar 2011 nog steeds niet aan De Nationale Assemblee aangeboden. De President ontwijkt De Nationale Assemblee en durft niet in debat te treden met de grondwettelijk hoogste vertegenwoordiging van het volk.

Het Surinaamse volk mag nooit toestaan dat deze regering een klimaat van angst en onzekerheid de overhand laat nemen in ons geliefd land. Het Nieuw Front roept het volk op om zich eensgezind in te zetten om de neergang een halt toe te roepen en de belangen van onze natie veilig te stellen.

Zo luidt de verklaring van het Nieuw Front voor Democratie en Ontwikkeling.

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net /NSS

16-12-2010

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2010. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics