Nickerie.Net, maandag 27 december 2010


HI bestudeert aanpak prijzen basisgoederen

Paramaribo - Het ministerie van Handel en Industrie is bezig met het afronden van een studie over de prijzen van basisgoederen. Er zal ook controle plaatsvinden op de winstmarge die ondernemers mogen doorberekenen. "In een advertentie zullen wij van te voren bekendmaken dat controle zal worden uitgeoefend op de winstmarge en de vergunningsvoorwaarden zullen moeten worden nageleefd. De controle zal structureel plaatsvinden", aldus minister Michael Miskin in gesprek met NSS.

De minister memoreert dat twee jaar lang geen invoerrechten werden betaald op diverse basisgoederen. In een beschikking werd in 2008 vastgelegd dat voor veel basisgoederen het nul-tarief geldt. Hierna werd de beschikking weer met een jaar verlengd tot augustus 2010. Miskin overlegt de twee documenten, waaruit de speciale regeling over de invoerrechten blijkt. Suriname kreeg toestemming van de Caricom voor deze uitzondering omdat er wereldwijd een crisissituatie heerste. Miskin wijst erop dat de ontheffing niet zonder meer wordt toegestaan.

"Door dit besluit waren de prijzen lager. Maar intussen is deze uitzondering niet meer van kracht. Hierdoor zijn de prijzen omhoog gegaan", aldus Miskin. Hij benadrukt dat daarnaast de wisselkoers en de wereldmarktprijzen ook van invloed zijn op hoe duur de goederen verkocht worden. "Het is echt niet zo dat Handel en Industrie bezig is de prijzen te verhogen", zegt de bewindsman.

Hij zegt dat intussen niet stil is gezeten op HI. Nagegaan is welke wettelijke mogelijkheden er zijn om de prijzen toch omlaag te brengen. "De studie hierover is in een afrondende fase. Voorstellen zijn uitgewerkt om voor essentiŽle goederen de prijzen omlaag te brengen. Wij hebben ook uitgerekend wat deze voorstellen betekenen voor de staatskas", zegt Miskin. In januari wordt het document aangeboden aan de Raad van Ministers.

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net/ NSS

27-12-2010

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2010. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics