Nickerie.Net, maandag 27 december 2010


Bouterse betuigt deelneming aan weduwe Janssen

Paramaribo - Desi Bouterse heeft in een schrijven gericht aan de weduwe Rianne Janssen zijn innige deelneming betuigd over de moord op haar echtgenoot de Hans Janssen op 25 december aan de Jessurunstraat.

Het schrijven van Bouterse begint met een tekst uit de bijbel en wel psalm 34; vers 16-20

“De ogen des Heren zijn op de rechtvaardigen, en zijn oren tot hun hulpgeroep;

het aangezicht des Heren is tegen hen die kwaad doen,

om hun gedachtenis van de aarde uit te roeien.

Roepen zij, dan hoort de Here, en Hij redt hen uit al hun benauwdheden.

De Here is nabij de gebrokenen van hart en Hij verlost de verslagen van geest.

Talrijk zijn de rampen van de rechtvaardige, maar uit die alle redt hem de Here. “

De brief luidt als volgt:

"Zeer geachte mevr.Janssen en familieleden,

Woorden schieten mij te kort om mijn medeleven aan u te betuigen over de laffe beroving en de moord op uw echtgenoot Hans op 25 december j.l.

Dat deze gruwelijke daad plaats vond op het grondgebied van de Republiek is voor mij een zeer onsmakelijke zaak en namens de Regering en het volk van de Republiek Suriname spreken wij onze afkeuring uit over deze laffe daad.

Weest u er van overtuigd dat de desbetreffende autoriteiten en instanties alles in het werk zullen stellen deze misdadigers op te sporen en voor het gerecht te brengen. Er zullen ook instructies verstrekt worden dat indien u het wenst en op prijs stelt, u op de hoogte te houden van de vorderingen.

Deze nachtmerrie is niet alleen een tragedie die u treft maar ook de hele samenleving van de Republiek Suriname en mij in het bijzonder.

Het verlies van uw dierbare zal door ons niet in een vergeethoek worden weggewerkt."

Aldus Bouterse in een schrijven aan de weduwe.

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net/ NSS

27-12-2010

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2010. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics