Nickerie.Net, dinsdag 04 januari 2011


Doelen gewest Nickerie in grote lijnen bereikt

Nickerie – de gewestelijke politiecommandant van het Gewest Nickerie hoofdinspecteur Agust Sabajo is toch wel tevreden over de prestaties van de politie in zijn gewest en weet dat de gestelde doelen die werden nagestreefd in 2010 in grote lijnen zijn bereikt. In dit kader noemt Sabajo de veiligheid, de grensoverschrijdende criminaliteit, mensenhandel, de drugs- en vuurwapencriminaliteit, de verkeerscriminaliteit en huiselijk geweld als zaken waarbij goede vorderingen zijn gemaakt.

De gewestelijke politiecommandant zei dit in zijn jaarafsluitingsrede op 31 decmber tijdens de jaarsluitingsviering van de politie in Nickerie. In zijn toespraak gaf Sabajo een terugblik op het afgelopen jaar en wat het met zich heeft meegebracht en wierp hij ook een blik op het nieuwe jaar. Sabajo onderkent dat de controlepost te Burnside in Coronie zijn bestaansrecht heeft bewezen. “omdat heel wat zaken daar, drugsgerelateerd, smokkelwaren alsook andere zaken zijn onderschept”.volgens Sabajo is die unit genomineerd door de korpsleiding als een zeer belangrijke schakel in het geheel.

De gpc bracht in zijn toespraak ook dank uit aan de gemeenschap voor de steun geboden aan de sterke arm, waardoor er klaarheid gebracht kon worden in een aantal grote strafzaken. Hij somde daarbij op de roof op een geldtransport van het bacovenbedrijf SBBS, de roof op een ondernemer voor de Hakrinbank en drie gepleegde moorden waarvan recentelijk nog één in het Lachmanprojekt.

Sabajo presenteerde ook de statistieken van het afgelopen jaar 2010 in zijn toespraak. Met betrekking tot de aanmeldingen bij de politie merkt hij op dat er een daling te bespeuren is ten opzichte van 2009. Voor wat betreft de aanrijdingen en verkeersongevallen weet Sabajo dat er het afgelopen jaar 746 aanrijdingen zijn geweest en 42 verkeersongevallen. Het aantal suïcidegevallen is het afgelopen jaar ten opzichte van 2009 ook afgenomen van 30 naar 22. Van de 396 personen die in verzekering zijn gesteld zijn 10 daarvan vrouwen.

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net/De West

04-01-2011

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2011. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics