Nickerie.Net, vrijdag 07 januari 2011


Ingezonden:

De Surinaamse burger onderworpen aan bureaucratische doolhof

Met de Kafkabrigade de bureaucratie aanpakken

Al browsend of zoekend naar iets, kom je iets anders tegen. Zo heb ik een heel pakkend boek kunnen vinden die gaat over Kafkabrigade, die eerste hulp biedt bij bureaucratisch onbehagen. Suriname bruist van bureaucratie. Waar of niet? U weet het zelf en heeft dit ook keer op keer zelf mogen ervaren.

Bij ernstig vastgelopen gevallen waarbij er geen zicht meer lijkt te zijn op een oplossing. Kijk maar naar onze leefgemeenschap waar allerlei procedures worden ingelast om zaken langer te laten duren en te verzuren. Denk bijvoorbeeld aan een ouder in een probleemgezin die met overheidsinstanties in contact staat en heel begrijpelijk geen raad meer weet. Of aan een ondernemer die volledig is vastgelopen in het doolhof van het vergunningensysteem en te maken heeft met extreme wachttijden en tegenstrijdige regels. Of aan een goedwillend stel dat verstrikt is geraakt in de ambtelijke molens van bewijsstukken bij het erkennen van een kind.

En het aardige is dat deze Kafka-methode die weerbarstige bureaucratische problemen blootlegt, door ze écht aan te pakken. Aan de hand van zo’n concreet vraagstuk, casusadoptie heet dat. Dus niet alleen over praten of schrijven, nee het vooral aanpakken en oplossen. En dat gebeurt step by step in samenspraak met alle betrokkenen: van burger of ondernemer, uitvoerder tot en met bestuurder. En daarbij wordt geen noodverband aangelegd. Natuurlijk probeert men dan dat betreffende probleem op te lossen, maar belangrijker is dat ervoor wordt gezorgd dat vergelijkbare problemen zich in de toekomst niet meer kunnen voordoen.

Ik zou tal van schrijnende voorbeelden kunnen opsommen. Neem maar Sociale Zaken, waar mensen al jaren gebruik van maken en steeds weer opnieuw moeten bewijzen dat zij bijvoorbeeld gehandicapt zijn of iets dergelijks. Baliemedewerkers verontschuldigen zich weliswaar voor die regels, maar eisen keer op keer een recent bewijs van invaliditeit. Zo kunnen wij doortimmeren om gevallen aan te tonen. Verder zullen wij niet komen

Hoe de bureau te doorbreken

De Kafkabrigade

De resultaten van de Kafkabrigade laten de complexiteit van de verschillende problemen goed zien. Anderzijds maakt de toepassing van deze methode inzichtelijk dat het mogelijk is om oplossingen te vinden voor deze problemen. Dat daar lang niet altijd een wetswijziging voor nodig is. Een herontwerp van het proces kan vaak al doorslaggevend zijn. Of is het verbeteren van de communicatie al voldoende. Of het benadrukken van de verantwoordelijkheden. En het aardige is dat het werk van de Kafkabrigade begint bij het bureaucratisch onbehagen, bij vastgelopen burgers of ondernemers. Geredeneerd vanuit die eindgebruiker. En zo legt het problemen bloot die veel verder reiken dan formulieren, wachttijden, regels en procedures. Zou voor veel van onze beleidsmakers goed zijn als ze ook eens volgens deze methodiek zicht krijgen op de taaiheid van de praktijk van alledag. Immers: A desk is the most dangerous place from which to view the world!

Danny Jibodh (e-mail: d.jibodh@gmail.com )

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net/ Ingezonden

04-01-2011

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2011. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics