Nickerie.Net, maandag 10 januari 2011


Ingezonden:

Minister Misiedjan glijdt verder af met ongenuanceerde uitspraken

Minister Martin Misiedjan heeft tijdens de wekelijkse persconferentie van de RVM, uitspraken gedaan die indruisen tegen de normen en waarden. De uitspraken als freak en mislukkeling bijvoorbeeld, waren gericht tegen de gewezen minister Santokhi van Justitie & Politie (JuspPol). De minister en jurist Misiedjan heeft weer bewezen dat scholing niets te maken heeft met beschaving.

Santokhi Misidjan

Uit de televisiebeelden had ik opgemerkt alsof Misiedjan niet helemaal bij was, je kon dat duidelijk zien aan zijn flauwe ogen. Wat hij op die dag had is onduidelijk, het kon ook vermoeidheid zijn geweest of dat hij zich niet lekker voelde, maar zijn gelaatsexpressie sprak boekdelen.

Volgens mij heeft Misiedjan enkele problemen, waarschijnlijk is hij slachtoffer van zijn eigen probleem. Want het is niet de eerste keer dat hij zo te keer is gegaan, maar in elk geval, zijn vertoonde gedrag geeft stof tot nadenken.

Van een jurist, oud-advocaat en minister die ook nog de geloofsovertuiging “ONE LOVE” predikt, had ik dit niet verwacht, hij heeft zich gewoon laten gaan. Misiedjan heeft veel negatieve reacties uitgelokt vanuit de samenleving door deze botte uitspraken. Ook het DNA lid Bee van ABOP keurde zijn gedrag ten zeerste af, hij is tenminste moedig geweest dit te doen.

Door het gedrag van Misiedjan is zijn eigen imago als minister en van de partij van waaruit hij komt, de grond ingeboord. We kunnen zijn uitspraken plaatsen in de context van mogelijke ergernis. De frustraties vloeien voort uit de blunders die hij beging in de beginfase van zijn ministerschap. Hij beging toen een kardinale blunder door in te grijpen in de Occupatiezaak te Sunnypoint, hij probeerde op de stoel van het openbaar ministerie te zitten. Als jurist en oud-advocaat behoorde hij de grondwet goed te kennen, en ook het politie handvest moest hij geraadpleegd hebben voordat hij in deze zaak ingreep.

Om deze onfrisse zaak werd hij op de vingers getikt door de politiebond, hij moest zijn excuses aanbieden. Na evaluatie van het beleid door de president werd hij samen met andere ministers vanwege een minder goed beleid wederom op de vingers getikt.

De ergernis vloeit mogelijk voort uit de successen die zijn voorganger had geboekt als minister. Hij kan het niet verkroppen dat zijn voorganger Santokhi een voortreffelijk beleid had gemaakt, terwijl van hem steeds mislukt. Ook het CICAD voorzitterschap van Santokhi is een doorn in het oog van Misiedjan, en al deze zaken zijn gaan opkroppen bij hem, wat geleid heeft tot de emotionele uitspattingen.

Freak heeft twee betekenissen, het eerste betekent een uitslover, dus het kan best van toepassing zijn op ex-minister Santokhi, want hij was een zeer gewijde vakminister. En voor de andere betekenis van freak verwijs ik Misiedjan naar de encyclopedie. “Misiedjan, search for the other meaning of freak and you will find out.” Waarom de minister zo’n ophef had gemaakt over het interview van zijn voorganger, daarover tast ik nog steeds in het duister. De gewezen minister Santokhi had in een interview slechts de voornemens van de regering over het veiligheidsvraagstuk verwoord dat door de president werd uitgesproken in de jaarrede van 2010.

Door het beleid van de gewezen Juspol minister Santokhi neer te sabelen, wordt zijn beleid beslist niet sterker. Hij moet geen verkeerde veronderstellingen geven van de criminaliteit, hiermee brengt hij de veiligheidgevoelens niet terug in de samenleving. Ook op het stuk van de slachtoffers wordt er geen beleid gemaakt, juist deze groep heeft goede begeleiding nodig.

Een veertigtal veroordeelden , waaronder roofmoordenaars, verkrachters en drugscriminelen zijn vroegtijdig in vrijheid gesteld op basis van de Voorwaardelijke In vrijheidsinstelling. Misidjan trekt één lijn voor alle veroordeelden, terwijl ex-juspol minister Santokhi strengere eisen had gesteld voor de zware criminelen. Door deze handeling van de minister brengt hij de veiligheid van de samenleving nog meer in gevaar, burgers worden nu overgeleverd aan de grillen en grollen van deze zware misdadigers. De samenleving wordt nu angst aangejaagd, want zij zijn ervan overtuigd dat er nieuwe slachtoffers zullen vallen. Wat hij moet doen, is een goed beleid formuleren en proberen de veiligheid op een hoger niveau te tillen.

De president is ook niet tevreden over de veiligheid, anders zou hij geen brief hebben verstuurd en zijn medeleven betuigd hebben aan de weduwe van de vermoorde toerist.

Tot slot, heer minister, u gaat niet kunnen tippen aan de deskundigheid, leiderschap en intrigiteit van uw voorganger. Het beste voor u is om nog harder uw best te doen om de veiligheid te waarborgen en niet proberen de gewezen minister Santokhi klein te krijgen, het gaat u niet lukken.

Naipal A.Idriso

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net/GFC

09-01-2011

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2011. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics