Nickerie.Net, maandag 10 januari 2011


Drie kandidaten worden voorgedragen voor directeurspost SZN

Nickerie - Streek Ziekenhuis Nickerie De selectiecommissie van het Streek Ziekenhuis Nickerie (SZN), onder voorzitterschap van Richenel Small, zal over enkele weken drie kandidaten voordragen bij het bestuur van het ziekenhuis. Deze voordrachten zullen doorgeleid worden naar het ministerie van Volksgezondheid. In de Raad van Ministers zal de nieuwe directeur van het SZN gekozen worden.

Waarnemend directeur August Lila zegt dat de selectiecommissie om meer tijd gevraagd heeft, zodat het werk objectief kan geschieden. De commissie werkt met vooropgestelde normen om de objectiviteit te bewaren. De bevindingen worden vóór eind januari naar het bestuur doorgestuurd. De selectiecommissie bestaat uit zeven leden, die het werk onafhankelijk verrichten.

Small zegt dat er negen sollicitanten zijn: vijf Nickerianen en mensen uit Paramaribo. “We werken volgens de sollicitatieprocedure en de sollicitanten worden op 25 punten beoordeeld. We zullen voor drie kandidaten kiezen, maar de volgorde van prioriteit zal aangegeven worden”, aldus Small.

Small merkt op dat de aankomende directeur affiniteit moet hebben met de Nickerianen. De persoon moet een ervaren manager zijn, de gang van zaken binnen de gezondheidszorg kennen en academisch geschoold zijn. Hij zegt dat er ook sollicitaties ontvangen zijn vanuit het ministerie van Volksgezondheid. De sollicitatiegesprekken zullen binnenkort plaatsvinden.

(Wanita Ramnath)

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net/NSS

10-01-2011

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2011. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics