Nickerie.Net, woensdag 12 januari 2011


Rijstboeren willen kwijtschelding lening 5 miljoen

Beta Debidien en Gerold Rozenblad, 11/01/2011

NIEUW NICKERIE/PARAMARIBO - De Surinaamse Padiboeren Associatie (SPBA) wil kwijtschelding van de lening van SRD 5 miljoen die de regering in 2001 aan voornamelijk kleine boeren deed. Er zal hiertoe een verzoek worden gedaan aan president Desi Bouterse. Harinandan Oemraw, voorzitter van de SPBA zegt dat de boeren in 2001 de regering-Venetiaan hebben gewezen op de precaire situatie binnen de rijstsector als gevolg van de zeer slechte wereldmarktprijzen.

De vooruitzichten waren op dat moment zo slecht, dat de toenmalige regering besloot het geld te geven, ondanks dat zij aangaf dat gezien afspraken met de WTS, geen subsidie kon worden gegeven. Om geen gezichtsverlies te lijden richting de WTO werd gekozen voor de constuctie van een lening, terwijl het feitelijk ging om subsidie.

DWT berichtte de vorige week dat kleine boeren de regering in feite nog geld schuldig zijn, omdat zij in 2001, omgerekend SRD 5 miljoen als lening kregen, wat zij terug moeten betalen. Zij kregen toen een grace period van twee jaar en zouden daarna in drie jaar het geld moeten hebben terugbetaald tegen een rente van vijf procent per jaar. Dit gebeurde niet, omdat naar nu blijkt de boeren het gebaar niet als een lening zagen, maar subsidie. De SPBA-voorman zegt dat zijn organisatie steeds erop gewezen heeft, dat tal van landen aangesloten bij de WTO onder verschillende benamingen rustig doorgaan met het geven van injecties aan de voor hun zo belangrijke landbouwsector.

Hij vindt in zijn benadering ondersteuning van Badresein Sital, de nationaal rijstcoördinator. Volgens Sital heeft de vorige regering onder druk van onder meer Europa dat zijn agrarische sector wel subsidieert, een verkeerde policy gevoerd. “Dat geld had die boeren al lang moeten zijn kwijtgescholden en moest niet op ons bord liggen nu”, reageert Sital. Hij praat van schandalige toestanden als vergeleken wordt welke voorsprong rijstboeren in de VS, Europa, Japan, Indonesië en Australië hebben ten opzichte van de Surinaamse.

In gesprek met de krant hadden de ex ministers Geetapersad Gangaram Panday en Kermechend Raghoebarsingh aangegeven het geleende geld wel te willen innen, maar dat dit niet mogelijk bleek. Gangagam Panday (2000-2005) zei dat in zijn periode de slechte wereldmarktprijs niet verbeterde en het innen op grond daarvan niet lukte. Raghoebarsingh (2005-2010) gaf aan dat de boeren steeds aangaven schulden te hebben, en in plaats van te innen, werd door de regering nog twee keer geld geïnjecteerd in de sector. Oemraw vindt dat de toenmalige bewindslieden niet er omheen moeten draaien; de lening was bedoeld als subsidie.

“De reacties van Raghoebarsing zijn ons bekend. Die eindigen steeds weer in een opsomming van bedragen die tijdens zijn bewind in de rijstsector zijn gestopt, terwijl hij als deskundige van die sector weet dat die bedragen ten ene male onvoldoende waren om een fundamentele bijdrage te leveren tot een duurzame, stabiele en welvarende sector. De braakligging van meer dan 50 procent van het voor de rijstteelt in cultuur gebrachte areaal spreekt in deze voor zich”, aldus Oemraw.-.

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net/dWT

12-01-2011

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2011. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics