Nickerie.Net, zondag 16 januari 2011


President geeft Doebay extra taken mee

Nickerie - Desi Bouterse heeft districtscommissaris Lakshmienarain Doebay van Nickerie, na de installatie, extra taken meegegeven. Hij moet het beter doen dan ex-dc Rashied Doekhie, die zestien jaar geleden in het district de scepter zwaaide. Hij moet de "oude rotten in het vak" betrekken bij het werk en hun adviezen opvolgen. De dc moet het district niet vanuit zijn kantoor besturen, maar in het veld gaan. Verder moet hij besluiten nemen, want dat brengt de verantwoordelijkheid met zich mee.

Desi Bouterse feliciteert districtscommissaris Lakshmienarain Doebay. (Foto: Wanita Ramnath)

Bouterse merkte op dat de taken van een dc omschreven zijn en deze zijn hem haarfijn uitgelegd door zijn guru, Roline Samsoedin. Zij heeft hem in anderhalve maand de kneepjes van het vak bijgebracht. Doekhie die ook een van de sprekers was, zegt Doebay volledig te zullen ondersteunen in het werk. Doebay zei dat zestien jaar geleden de Nationale Democratische Partij (NDP) Doekhie had geļnstalleerd, die het district tot grote hoogten heeft gebracht. "Zijn naam begint met Doe en mijn naam begint ook met Doe. Daarom hebben wij succes, want wij doen", aldus Doebay.

De dc verzekerde het volk van Nickerie dat hij voor iedereen is. "Niet alleen voor de NDP'ers en mijn vrienden. De regels gelden voor iedereen. Juist de partijgenoten en mijn vrienden moeten zich voorbeeldig gedragen", aldus Doebay. Hij hield de Nickerianen voor dat er hard gewerkt moet worden om het district tot grotere hoogten te brengen. Door de decentralisatie kan er veel meer worden gedaan voor Nickerie.

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net/NSS

15-01-2011

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2011. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics