Nickerie.Net, zondag 16 januari 2011


Bouterse voorstander van gekozen dc

Bouterse zegt dat Suriname uiteindelijk ertoe over moet gaan om een districtscommissaris (dc) te kiezen. Dit past in het decentralisatieproces dat is ingezet. Dit zei Bouterse zaterdagmiddag in Nickerie in een gesprek met journalisten. Hij had kort tevoren dc Lakshienarain Doebay (36) beŽdigd. Doebay is benoemd door de Nationale Democratische Partij (NDP).

De regering, onder leiding van Bouterse, was goed vertegenwoordigd bij de installatie van dc Lakhsmienarain Doebay in Nickerie.

Bouterse bracht in herinnering dat in 1987 de decentralisatiegedachte is doorgevoerd. Toen waren de militairen onder zijn leiding aan de macht. In die periode zijn de districts- en ressortraadsleden geÔntroduceerd. Die worden rechtstreeks gekozen door het volk. Dit gebeurt samen met de verkiezingen van de leden van de Nationale Assemblee.

De directeur van het decentralisatie-proces, Bas Ahmadali, bevestigt tegenover RTV dat uiteindelijk ertoe overgegaan moet worden om een dc rechtstreeks te kiezen. Dan is de dc geen verlengstuk van de regering. Ahmadali wees erop dat dit het sluitstuk is van het decentralisatie-proces. Nu al is besloten dat de dc geen voorzitter meer is van de districtsraad.

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net/NSS

15-01-2011

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2011. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics