Nickerie.Net, zaterdag 15 januari 2011


Dumpen padiekaf voor twee jaar gegarandeerd

Nickerie - De tweede padiekafdumpplaats Stalweide blok III is klaar voor gebruik. Bijkans een maand geleden is de kafdumpplaats te Zeedijk (10 hectare) in gebruik genomen. Met deze twee faciliteiten is het kafprobleem voor twee jaar opgelost. Intussen moet er een structurele maatregel worden gevonden. Dit zegt het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) in een persbericht.

Het gebied van 5 hectare is omrasterd om te voorkomen dat de koeien van de Stalweide zich erop begeven. Stalweide blok III is de tweede kafdumpplaats. (Foto: LVV)

LVV heeft de terreinen gebruiksklaar laten maken. Voor Stalweide blok III is SRD 98.350 uitbesteed aan de aannemer I.A.Khodabaks, terwijl de werkzaamheden te Zeedijk SRD 67.800 hebben gekost (aannemer M. Goedar). Het onderhoud en beheer van deze dumpplaatsen is een aangelegenheid van het ministerie van Regionale Ontwikkeling.

Strenge controle Waarnemend districtscommissaris Roline Samsoedin heeft harde maatregelen getroffen tegen pelmolenaars die zich niet houden aan de verplichting om geen kaf te verbranden in de woonwijken. Twee weken geleden nog heeft de politie pelmolenaars opgebracht die de waarschuwing van de districtscommissaris aan hun laars hadden gelapt. De dumpplaats Stalweide blok III komt vooral de pelmolenaars in de oostelijke polders ten goede. Voor hen betekent het een kortere afstand.

Als alles volgens verwachting loopt, bieden de dumpplaatsen genoeg ruimte voor de komende twee jaren. Er moet dan een structurele oplossing zijn gevonden voor het kafprobleem. Het verbranden van kaf in de nu bewoonde wijken vormt al jaren een probleem. Voor de verwerking van de voorjaarsoogst 2011 worden geen problemen verwacht.

Meer ingezaaid De inzaai van de voorjaarsoogst is nog steeds gaande, ondanks de door het ministerie aangegeven inzaaiperiode van 5 november 2010 tot en met 31 december 2010 is verstreken. Volgens Jagnanan Ganpat, coördinator regio West, zaaien de boeren door omstandigheden nog steeds in. Hij verwacht dat de voorjaarsinzaai in totaal 27.000 hectare zal zijn. Dat is in vergelijking met het najaarsseizoen een lichte stijging. De grootlandbouwers hebben tot nu toe minder ingezaaid, wat volgens Ganpat geen probleem hoeft te zijn “omdat zij beschikken over hun eigen infrastructuur en machinepark.”

Ook in Wageningen wordt nog ingezaaid. De verwachting is dat daar in totaal 3.500 hectare wordt ingezaaid. In Saramacca is de prognose een inzaai van 800 hectare. De kleine boeren halen een inzaai van 90-95 procent van de 13.500 hectare die zij tot hun beschikking hebben. Het laat inzaaien brengt het risico met zich mee dat de boeren in de regentijd zullen moeten afoogsten. De kleiwegen die dan gebruikt worden voor het transporteren van de padie van de velden, zijn dan in optimale staat. De boeren riskeren dan verliezen van hun oogst.

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net/NSS

13-01-2011

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2011. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics