Nickerie.Net, maandag 17 januari 2011


Advocaat Kruisland: Instelling Bureau First Lady moest naar DNA

17/01/2011

Paramaribo - De instelling van het Bureau van de First Lady als officieel instituut dient bij wet te geschieden en wel door het parlement. De taken van een first lady zijn niet in de grondwet of enig andere wet genoemd en de president kan niet eigendunkelijk een dergelijk instituut instellen, vooral niet omdat haar activiteiten door de Staat bekostigd zullen worden. Dat zei de jurist Freddy Kruisland gistermiddag in het programma ‘Welingelichte kringen’ op Radio ABC.

“Nergens in de grondwet staat er iets over een first lady, noch in enige andere wet staat dat er.” Het creëren van een staatsinstituut 'first lady' kan beleidsmatig al dan niet juist zijn, maar voor de instelling van een dergelijk orgaan moet de president naar De Nationale Assemblée. Kruisland legde verder uit dat de president een bestuursbevoegdheid heeft en dat de taken en activiteiten van een first lady niets daarmee te maken hebben. “Een first lady heeft geen taak die valt binnen het kader van de Staat Suriname.” Haar activiteiten zijn geen ondersteuning van de bestuurlijke taakuitoefing van het staatshoofd, maar liggen meer op het sociaal-politieke vlak.

‘Nonsens’ en ‘juridische onzin’ noemt Kruisland de uitleg die de directeur van het Kabinet van de President, Eugene van der San, geeft aan het besluit van president Desi Bouterse om de rechtspositie van de presidentsvrouw formeel te regelen.

Hij blijft van mening dat hierover een wetsontwerp ter goedkeuring aan het parlement voorgelegd diende te worden. Zo kan het desbetreffend instituut op een deugdelijke juridische grondslag tot stand komen. “Je kan geen financiële verplichting op de staat leggen zonder dat er een wettelijke grondslag daarvoor is”, stelt de jurist.

In Nickerie zei de president Bouterse zaterdag aan journalisten geen jurist te zijn en zich te verlaten op het oordeel van juristen en andere deskundigen die zich over deze zaak hebben gebogen. Hij zegt zich wel terug te kunnen vinden in de formulering en daarom het presidentieel besluit te hebben getekend.

Volgens bestuurskundige August Boldewijn is er juridisch niets mis met het besluit van de president om op basis van de bevoegdheden die artikel 99 van de grondwet hem geven, het instituut van de first lady formeel in te stellen en diens rechtspositie te regelen.

Het besluit is volgens hem rechtsgeldig, maar niet grondwettelijk. Met de wijze waarop de resolutie tot stand is gekomen is niets fout. Evenals Kruisland is hij evenwel van oordeel dat in de grondwet het instituut ‘first lady’ en diens taken en bevoegdheden niet zijn genoemd. Boldewijn en Kruisland menen dat wanneer de president zich op sociaal vlak wil laten vertegenwoordigen door zijn echtgenote, hij haar activiteiten dient te bekostigen uit de representatietoelage die hij als staatshoofd ontvangt.

Volgens Van der San wordt met het formeel instellen van een functie ‘first lady’ een einde gemaakt aan een chaotische situatie met betrekking tot het functioneren van de echtgenote van een president. Bij presidentieel besluit bepaalde Bouterse begin vorige week dat de echtgenote van een staatshoofd een schadeloosstelling krijgt van SRD. 8.742 per maand. Voor zijn echtgenote Ingrid Bouterse-Walding werkt de regeling terug tot 12 augustus 2010. Echter geldt de bepaling vanaf 2005, waardoor de echtgenote van ex-president Ronald Venetiaan recht heeft op een uitkering van SRD. 524.520. Zij heeft de regering intussen laten weten hier geen gebruik van te willen maken.-.

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net/dWT

17-01-2011

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2011. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics