Nickerie.Net, woensdag 26 januari 2011


Advocaat Casas constateert vreemde procesgang bij behandeling kort geding Hanenberg
Geplaatst: 26/01/2011

Paramaribo -  Gisteren heeft de rechter in kort geding vonnis gewezen in de zaak van de ontheven directeur van Casas, Vivian Hanenberg, tegen de gedaagden Casas en de Staat Suriname. Nadat de eisende partij rechtsingang kreeg op 19 januari, moest de procesgemachtigde van Casas reeds de volgende dag een conclusie van antwoord indienen. De dag daarop werd de eisende partij, voor wie als gemachtigde optreedt Stanley Marica, in de gelegenheid gesteld te repliceren. Shanti Gopalrai die gedaagde Casas vertegenwoordigt, moest op die dag om 13:00 uur haar conclusie van dupliek indienen. Op zaterdagmorgen om acht uur werd zelf een conclusie in ontvangst genomen, daar er ook een tegenvordering was ingesteld tegen eiser Hanenberg

Dat de rechter vonnis zou wijzen op 25 januari, was mr. Shanti Gopalrai wel bekend, maar niet het tijdstip waarop dat zou gebeuren. Toen zij naar de afdeling civiele zaken van de Griffie der Kantongerechten opbelde, kreeg zij te horen dat rechter Ingrid Lachitjaran reeds vonnis had gewezen. De raadsvrouw zei niet bekend te zijn met deze wijze van procederen. Zij is alle anderen keren netjes op de hoogte gebracht van hetzij het tijdstip dan wel de dag waarop zij een processuele handeling moet plegen in een kort geding. “Dit is wel vreemd voor mij en ik had mijn bedenkingen reeds vanaf het begin”, jammerde de advocate.

Gopalrai heeft vernomen dat haar cliënt is veroordeeld, waarbij het vonnis bij voorraad uitvoerbaar is verklaard. Ten aanzien van de andere gedaagde, te weten de Staat Suriname, die wordt vertegenwoordigd door Armand Van der San, gaf Gopalrai te kennen dat zij haast niets gezamenlijk heeft kunnen ondernemen tegen de vordering van eiser Hanenberg. Zij heeft wel waargenomen dat zowel Stanley Marica als Armand Van der San tegen Vivian Hanenberg hebben gezegd dat hij zich niet hoefde druk te maken. Verder heeft zij gemerkt dat de rechter erg veel haast had met de behandeling van deze case. Gopalrai zei desgevraagd dat deze zaak geen spoedeisend karakter heeft en ook niet op korte termijn behandeld hoefde te worden.

In andere kort gedingzaken heeft zij een redelijke termijn gekregen om haar conclusies voor te bereiden, maar in deze werd zij als het ware opgedrongen om met de meeste spoed haar conclusies in te dienen. De conclusies van medeverdediger Van der San, heeft zij tot nu toe niet eens onder ogen gehad. Gopalrai ging nog verder in haar betoog door te stellen dat de rechter in kort geding een voorlopige voorziening mag toewijzen. Helaas is dat niet gebeurd, want zij kreeg te horen dat haar cliënt is veroordeeld tot betaling van een geldbedrag van US$ 158.000 en dat Casas binnen een maand na betekening van het vonnis per resolutie de ontheven directeur van Casas, Vivian Hanenberg, eervol moet ontslaan.

In het dictum van het vonnis is opgenomen een dwangsom van SRD 1000 per dag tot een maximumbedrag van SRD 100.000 voor iedere dag dat gedaagden weigeren mocht te voldoen aan hetgeen toegewezen is door de rechter. “Dit zijn allemaal zaken die de arbeidsrechter toewijst na een deugdelijke procesgang. Ik kreeg in een vroeg stadium de indruk dat de rechter niet meer lijdelijk was in dit proces, maar meer een leidende rol vervulde. Ik heb dit voor het eerst meegemaakt in mijn carrière als advocate. Het is hoogtijd dat er wat transparantie komt bij de rechterlijke macht en dat het apparaat goed functioneert om het vertrouwen bij rechtzoekenden niet te verliezen. Ik heb begrepen dat het vonnis omstreeks 12:00 uur reeds was ondertekend en zojuist ben ik opgebeld geworden dat het vonnis is betekend aan mijn cliënt, terwijl er anderen zijn die zolang moeten wachten op een vonnis om dat te executeren”, zei de ietwat verbitterde verdediger van Casas.

Gopalrai zei zich niet te kunnen verenigen met deze einduitspraak en zal daarom appelleren hiertegen. Wat de procesgemachtigde van de andere gedaagde zal doen, weet zij nog niet. Zij kijkt in ieder geval halsreikend uit naar het vonnis om kennis te nemen van de motivering van de beslissing van de rechter. Dagblad Suriname maakte contact met de afdeling Civiele Zaken, maar niemand was bereid commentaar te geven over het niet melden van de advocate omtrent het tijdstip waarop de rechter vonnis zou wijzen.
 

Samie Ramjiawan

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net/DBS

26-01-2011

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2011. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics