Nickerie.Net, dinsdag 25 januari 2011


DOE zeer verontwaardigd door maatregelen regering

PARAMARIBO- De Partij voor Democratie en Ontwikkeling in Eenheid (DOE) zegt in een verklaring met gemengde gevoelens kennis te hebben genomen van de maatregelen die door de regering in het vooruitzicht zijn gesteld. “Enerzijds bemerken we dat de regering de strijd wil aangaan om onze economie naar het punt te brengen waar wij op onze eigen benen kunnen staan. Op zich een positief streven. Dat is ook een uitgangspunt geweest van DOE tijdens de verkiezingen. Anderzijds valt de werkwijze van de regering tegen”. Volgens DOE zou het beter geweest zijn als de regering

Het Meerjaren Ontwikkelingsplan en de Meerjaren Beleidsbegroting (MOP en MJBB) had ingediend bij De Nationale Assemblee. “Dit vanwege het feit dat de controlefunctie (GW art.74 lid b) namens de Surinaamse bevolking door dit orgaan geschiedt”. In deze documenten moet tot uitdrukking komen wat de maatregelen Suriname op termijn zullen opleveren (GW art. 156 lid 3 en 165 lid 2 ).

Door zo te handelen geeft de regering volgens DOE aan De Nationale Assemblee en de bevolking een roadmap waardoor die tijdens het proces kunnen meekijken en meedenken. Het komt volgens de partij te veel voor dat de huidige regering maatregelen neemt zonder te communiceren met De Nationale Assemblee waarvan de grondwet aangeeft dat dit het hoogste orgaan van Staat is (GW art. 55 lid 2 ). Ook de Sociaal Economische Raad is op geen enkele wijze gekend of gehoord blijkens de berichtgeving van regeringszijde(Wet SER : S.B. 2004 no 41, lid 3).

Deze omgekeerde werkwijze wordt de regering volgens DOE daarom niet in dank afgenomen, getuige de negatieve reacties uit onze samenleving. “De vicepresident heeft verklaard dat deze methode gevolgd is om geen loze verhalen te vertellen tijdens de begrotingsbehandeling, maar concrete zaken aan het parlement voor te houden zodat er geen ruimte is voor illusies en misconcepties. Dat neemt echter niet weg dat feitelijk het parlement wordt overgeslagen bij het nemen van maatregelen die ingrijpende gevolgen hebben voor onze samenleving. Onze grondwet (GW art. 156 lid 5b en 116 lid 2 ) geeft duidelijk aan dat de verantwoording van de ontvangsten en uitgaven van de Staat door De Nationale Asemblee behoort te geschieden”, aldus de partij.

“Nu de vicepresident de stappen heeft aangekondigd is het van belang dat officieel van regeringswege een samenhangend pakket van maatregelen gepubliceerd wordt en dat daarbij de verwachtingen over een bepaalde periode aangegeven worden. Voorts dat de aanvullende begroting zo spoedig mogelijk bij DNA wordt ingediend waarin deze maatregelen verwerkt zijn”.

De partij benadrukt verder dat de regering een voorbeeld dient te geven aan burgers die het moeilijker krijgen als gevolg van de nieuwe maatregelen. “Door zelf buitensporige en slecht ‘getimede’ uitgaven te doen – terwijl alom bezuiniging gepredikt wordt – komt de regering ongeloofwaardig over”, aldus DOE in haar persverklaring.

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net/GFC

24-01-2011

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2011. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics