Nickerie.Net, dinsdag 25 januari 2011


Parmessar: "Regering moet governement-take terugdraaien"

Paramaribo - Rabin Parmessar (Mega Combinatie/NDP) doet een beroep op de regering om de government-take op brandstof terug te draaien. Er zijn alternatieven mogelijk, meent Parmessar.

Rabin Parmessar

Mede door verhoging van de governement-take is de prijs voor brandstof aan de pomp hard gestegen. “Terugdraaien hiervan verzacht de pijn van de maatregelen”, zegt Parmessar. Dat maatregelen nodig zijn, staat wat hem betreft buiten kijf. Maar de regering heeft meer opties, zegt hij. "De regering kan meer inkomsten halen uit de mijnbouwsector. De regering kan maatregelen nemen in de ambtelijke sfeer, zoals het verhogen van boetes en tarieven."

Parmessar wil van de regering weten waarom de maatregelen juist op 20 januari zijn aangekondigd, in een maand waarin burgers over het algemeen weinig geld hebben na de dure feestdagen. Ook wil hij weten of de regering verplicht was Fiso 2 uit te voeren en of er bindende contracten zijn. Ook zal de regering moeten aangeven waarom niet is gekozen voor temporisering van Fiso. Parmessar wil weten wat de werkelijke financiële uitgaven van Fiso zijn op maand- en op jaarbasis.

Parmessar zegt dat praten in het parlement over de genomen maatregelen niet kan zonder terug te kijken, naar de erfenis van de vorige regering. Hij wijst er op dat deze regering het moet doen zonder verdragsmiddelen uit Nederland.

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net/NSS

25-01-2011

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2011. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics