Nickerie.Net, woensdag 26 januari 2011


Castelen waarschuwt voor constructie IDCS

Ivan Cairo, 26/01/2011

Paramaribo - De regering doet er goed aan de wijze waarop de Investment & Development Corporation Suriname (IDCS) is gestructureerd opnieuw te bekijken. Voor SPA-leider Guno Castelen is het onaanvaardbaar dat in deze naamloze vennootschap een aantal bedrijven die volledig eigendom zijn van de staat met hun bezittingen en onderpanden zijn ondergebracht, terwijl de Staat slechts 20 procent van de aandelen van IDCS in handen houdt.

Het gevaar is dat indien het verkeerd gaat met de investeringsmaatschappij, staatsbedrijven eventueel in handen kunnen komen van particulieren en misschien zelfs buitenlandse investeerders. Castelen vindt dat met verbetering van het management van de staatsbedrijven en verbetering van hun marktomstandigheden er risicospreiding kan worden gerealiseerd. Door allemaal nu onder ťťn kap bij IDCS onder te brengen, met een handjevol personen die de dienst uitmaken en op de kapitaalmarkt investeringen zullen gaan zoeken, ontstaat een enorm groot risico.

De kans is reŽel dat de goed draaiende bedrijven in de onderneming mogelijk niet in staat zouden kunnen zijn om leningen af te lossen, waardoor zowel de goeddraaiende en slecht presterende bedrijven in andere handen kunnen komen. "Het betekent dat alle bedrijven zullen meegaan met het faillissement of de achteruitgang", stelt Castelen. Behalve verlieslatende agrarische bedrijven, zitten onder andere ook nutsbedrijven onder de paraplu van IDCS. Volgens Castelen zijn niet voldoende veiligheidskleppen ingebouwd om te kunnen voorkomen dat deze bedrijven "eigenlijk op een subtiele manier worden verkocht aan particulieren".

De gevolgen van de door de regering getroffen en aangekondigde economische maatregelen zijn nog niet te overzien. Ook blijkt dat de effecten niet zijn doorberekend door de regering, maar zijn de maatregelen al ingezet. De SPA gaat zich nu buigen over deze zaak en de eventuele gevolgen voor de samenleving uitzoeken, zegt de SPA-voorzitter in gesprek met de Ware Tijd.

Castelen voert aan, dat naast de officiŽle wisselkoers ook de douanekoers is aangepast, wat zeker effect zal hebben op de prijzen van goederen. "Er is doorwerking op allerlei manieren vanwege die ontwaarding van de dollar en de douanekoers die omhoog is gegaan, met als gevolg dat je eigenlijk een percentage van een percentage krijgt", zegt de politicus. De overheid had zelf de calculaties moeten maken zodat deze door de samenleving beoordeeld konden worden.

Volgens de SPA-voorzitter is het probleem niet dat de regering bepaalde belastingen heeft verhoogd, maar had de regering de aangekondigde maatregelen eerst in het parlement moeten deponeren. Een dergelijk traject zou inhouden dat de regering zaken goed had voorbereid en kon het parlement mee helpen denken en zaken bijsturen. "Wij voorzien dat deze maatregelen heel averechts zullen werken". Ook wanneer de oppositie tegen de maatregelen zou stemmen, zou ze eerst haar visie hebben gegeven en daarmee een bijdrage hebben geleverd om de zaak van alle kanten te bekijken. "Het feit dat je meedoet met het debat en de kwaliteit van het voorgelegde probeert te verbeteren, betekent dat je mede helpt besturen binnen de parlementaire democratie", stelt de SPA-leider.

Castelen geeft aan, dat bij het treffen van impopulaire maatregelen door de toenmalige NF-regering deze in een programma werden gegoten en als pakket aan het parlement werden aangeboden.-

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net/dWT

26-01-2011

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2011. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics