Nickerie.Net, woensdag 26 januari 2011


Jairam vreest voor ontwrichting economie
Geplaatst: 26/01/2011

Nickerie -  Ex-parlementariėr tevens PVF-voorzitter Soedeschand Jairam, vreest voor een totale ontwrichting van de economie. De recente maatregelen die door de regering genomen zijn, zullen niet leiden tot stabiliteit. Integendeel zal het juist leiden tot verdere toename van de inflatie. Volgens hem moet de regering de doorgevoerde maatregelen in heroverweging nemen. Jairam stelt dat de regering in feite de oorzaken van die inflatie moet bestrijden om de situatie in het land te stabiliseren in plaats van zulke verregaande maatregelen te treffen.

De onlangs genomen maatregelen zijn juist inflatieverhogend. De verhoging van de brandstofprijs zal leiden tot een kostprijsverhoging van de producten. Jairam vreest dat ondanks de dollarkoers gebracht is naar 3.25, men de neiging zal hebben om die weer aan te passen. De maatregelen die zijn getroffen door de regering zullen een spiraalwerking teweeg brengen in de verslechtering van de economie. Zijn mening is dat de regering naar andere methoden moest hebben uitgekeken om de ontstane begrotingstekorten te dekken.

Met betrekking tot de productiesector, met name de rijstsector, zegt de gewezen parlementariėr dat die energie-intensief is. De brandstofverhoging kan heel vernietigend zijn voor deze sector. De boeren kijken al lange tijd uit naar verlaging van prijzen van de verschillende grondstoffen en met die hoop in hun gedachten hadden zij ingezaaid. Hij voorspelt nu dat de inkomstenverhogende maatregelen zullen leiden tot doodbloeding van de rijstsector. Jairam vertelt dat hij onlangs een onderzoek heeft verricht. Het resultaat hiervan is dat de meeste boeren diep in de schulden zitten en dat ze op de rand van faillissement zitten. Hij hoopt dat de regering alsnog inziet welke negatieve gevolgen de impopulaire maatregelen hebben voor land en volk.

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net/DBS

26-01-2011

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2011. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics