Nickerie.Net, vrijdag 28 januari 2011


Brunswijk, waarom staat u dit alles toe?

Ingezonden (GFC)

Deze oproep komt uit de harten van ons als bewoners van het binnenland en de overige marrons die in de stad en district wonen. Wij herinneren u aan het feit dat u als voormalig commandant van het Jungle Commando in 1984 zeer moedig ten strijde bent getrokken tegen het bewind van toenmalig bevelhebber Desi Bouterse. Vandaar dat u bij ons marrons zeer hoog aangeschreven staat en wij u op 25 mei 2010 alle mandaat in handen hebben gegeven om namens ons een voortrekkersrol te vervullen in een nieuw te vormen regering. Alhoewel velen van ons enige moeite hadden met hetgeen zich tijdens de Binnenlandse Oorlog heeft afgespeeld, hebben wij moreel gezien de strijdbijl begraven, en waren wij blij dat u samen met Desi Bouterse een politiek akkoord had bereikt.

Tot nu toe hebt u er alles aan gedaan om vrede en rust binnen de A Combinatie te behouden. De perikelen rondom de BEP zien wij dan ook als meer een karakterspel en persoonlijke belangen, dan een serieuze bedreiging voor onze eenheid als marrons. Want bij de vorige NF-regering hebben wij marrons het bewezen dat wij ook bestuurlijke functies op een voorbeeldige manier kunnen uitvoeren, daar wij binnen onze gelederen ook veel hooggekwalificeerde academici hebben!

Wat wij echter nu aanschouwen, dat gaat elke waarneming te boven. Zonder dat de huidige regering de financieel economische maatregelen aan De Nationale Assemblee heeft gepresenteerd, hebben zij die in de nacht van woensdag 19 januari op donderdag ingevoerd.

U zult al vernomen hebben welke verregaande consequenties dit voor ons binnenland zal hebben. Velen van ons, die het al zo moeilijk hebben, kunnen nu niet meer aan de meest elementaire levensbehoeften komen daar alles met 20 procent is gestegen, onze SRD- munteenheid dus is gedevalueerd en de brandstofprijzen schrikbarend zijn verhoogd. Plus er komen binnenkort nog meer maatregelen die we nu niet eens meer willen weten!

Wij vragen u dan ook naar uw rol binnen dit hele scenario, omdat u wel degelijk in staat bent deze regering een halt toe te roepen om al deze maatregelen te beŽindigen. Wij weten namelijk heel zeker, dat wanneer de vorige regering nog had aangezeten, er totaal niets aan de hand zou zijn en alle zaken op een professionelere manier zouden worden aangepakt. Dat weet u zelf ook wel, want onze partij maakte ook deel uit van die NF/AC-regering. U mag dat wat nu met ons volk aan het gebeuren is niet langer toestaan en zal moeten ingrijpen. Anders kan er een grote opstand volgen, met alle gevolgen van dien. En of u daar levend uit komt is dan nog de vraag, want wij vertrouwen deze ex-militairen wat dit aangaat helemaal niet.

Wij verwachten van u dat onze belangen op een respectabele manier behartigt en dat u uw coalitiepartner NDP zult aanspreken op haar Ďbeleidí, wat via het Kabinet van de President wordt uitgevaardigd naar de regering. U weet dat wij al problemen hadden met de heer Robert Ameerali omdat Desi Delano Bouterse deze persoon heeft doorgedrukt om vicepresident te worden, terwijl de AC -partijleiding reeds andere gegadigden voor deze beleidsfunctie had. Voor de goede orde hadden wij dat maar geaccepteerd, daar wij dachten dat het een kundige man zou zijn. Maar het tegendeel blijkt zo te zijn. Ameerali lapt alle bezwaren aan zijn laars, alleen om in de lijn van de NDP te blijven.

Wij hebben het vermoeden dat de huidige manier van regeren niets meer te maken heeft met de rationele besturing van het land.Wat wij ook onjuist vinden is de hetze jegens Nederland als ons voormalig moederland. Omdat Nederland de heer Bouterse wil berechten, moeten wij als Surinamer daaronder lijden, daarop lijkt het. Nederland wordt continu door Bouterse en Lackin beschuldigd alsof zij zich willen inmengen in onze politiek, maar dat doen zij sedert de invoering van het Statuut in 1954 niet meer!

Wij marrons hebben altijd een hechte band met het Nederlandse volk gehad. Als Desi Bouterse nu geen president zou zijn weet ik zeker dat Nederland ons qua verdragsmiddelen niet in de steek zou laten. Het is normaal dat een moeder haar kinderen zal helpen als zij het moeilijk hebben, daar is niets fout mee.

Als u de macht aan de heer Bouterse gegeven heeft om resident te worden en een regering te vormen, dan heeft u ook de macht om die regeerbevoegdheid af te nemen als zij het te bont maken, zoals nu het geval is. Wij worden nu alleen maar armer, en u weet zelf dat wij het armste deel van de bevolking zijn. Wij kunnen onze radeloze jongeren niet meer in toom houden als zij op zoek gaan naar middelen van bestaan. U begrijpt exact wat ik hiermee bedoel. Want wij kunnen hun nu niets anders bieden dan achteruitgang en armoede.

Ronnie Brunswijk, eens de redder van ons volk in de voetsporen van onze leiders Baron, Boni en Joli Coeur, wij kijken uit naar uw kordaat en integer optreden omdat wij in u geloven! Als u er niet was geweest, dan was er nog steeds geen democratie in Suriname. Laat elke Surinamer dat eens goed begrijpen. Brengt u alstublieft een einde aan deze vreselijke situatie. Het ging zo goed de afgelopen tijd in Suriname.Het wachten is op u en dhr. P. Somohardjo, die evenals u deze regering heeft helpen aantreden.

D. Apianai

Brokopondo

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net/GFC

28-01-2011

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2011. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics