Nickerie.Net, zaterdag 29 januari 2011


Ingezonden: Twee stromingen binnen de coalitie

Te midden van alle consternatie over de onlangs genomen financieel-economische maatregelen van de regering, die slecht of zelfs helemaal niet afgestemd waren met De Nationale Assemblee of met de sociale partners, valt het mij steeds meer op dat er twee stromingen zijn binnen de coalitie wat betreft de te volgen werkwijze. Ik ben van mening dat veel van de communicatie- en afstemmingsproblemen van deze regering, terug zijn te voeren tot deze twee stromingen, die ik zou willen betitelen als ĎpresidentiŽlení en Ďparlementairení.

De presidentiŽlen staan een werkwijze voor waarbij de president eigenmachtig beslissingen neemt en ook uitvoert, zonder vooraf te raadplegen met het parlement of zelfs maar met de verantwoordelijke ministers. Dit model zou ik willen vergelijken met het regeringsmodel van Venezuela (president Hugo Chavez).

Desi Bouterse en vicepresident Robert Ameerali op 12 augustus, na de inauguratie

De aanhangers van deze werkwijze vinden wij vooral in het kabinet van de president, vandaar ook dat kosten nog moeite worden gespaard om dit kabinet met Ďdure jongensí te bezetten, waardoor er als het ware een regering binnen de regering dreigt te ontstaan. Maar aanhangers van dit model vinden we ook onder de ministers (Abrahams, Lackin). Ook Gerard Brunings, de nieuwe president-commissaris van SLM, is een typische exponent van deze zienswijze, getuige de wijze waarop de ontheffingen van de SLM-directie en van de Casas-directie plaatsvonden. Brunings haalt even een handtekening op bij de president en vervolgens gaat hij zijn gang. Hij heeft kennelijk maling aan de overige leden van de regering.

Dan hebben we de parlementairen. Zij staan volledig achter het regeerakkoord MC/AC/VA, maar staan een geheel andere werkwijze voor. Ze vinden dat de regering moet werken als een team en dat de regering het beleid goed moet afstemmen met DNA. Daarbij is het niet meer dan logisch, dat de president regelmatig aanwezig is in DNA en in ieder geval de belangrijkste debatten bijwoont. Binnen de coalitie zijn naar mijn inschatting in ieder geval Ronnie Brunswijk en Paul Somohardjo voorstanders van deze werkwijze, maar ook de meeste ministers.

Enkele NDP-toppers zoals Jenny Simons en Rabin Parmessar lijken eveneens meer geporteerd te zijn van deze werkwijze, omdat deze als het ware een groter maatschappelijk draagvlak garandeert. Bovendien blijkt dat in andere landen in de regio, de democratische werkwijze ook economisch tot betere resultaten leidt (zie het grote succes van BraziliŽ en de grote problemen van Venezuela).

Het komt op mij zo over dat de vicepresident Robert Ameerali, niet goed kan kiezen tussen deze twee benaderingen en daardoor constant in allerlei problemen komt, als het gaat om de communicatie en de afstemming van deze regering. Ten gunste van de heer Ameerali wil ik wel opmerken, dat hij niet veel steun krijgt van de president, want de president geeft de presidentiŽlen tot nu toe ruim baan. Vaak is de vp met zijn ministersteam niet eens op de hoogte van wat er allemaal bekokstoofd wordt (dit zagen we heel duidelijk bij de ontheffingen van de SLM-directie).   Ik denk dat president Bouterse tijdens zijn ziekbed vanwege griep (ik wens hem veel beterschap), misschien eens goed moet nadenken wie zijn echte vrienden zijn. Naar mijn bescheiden mening als ďbakraĒ die ooit zijn hart verloor aan Suriname, leiden de presidentiŽlen het land steeds meer naar de afgrond en vormen zij een bedreiging voor het succes van deze regering. De parlementairen daarentegen zullen met een juiste benadering, het land vooruit kunnen brengen. Ook zouden zij ervoor kunnen zorgen dat er in Suriname daadwerkelijk verzoening en harmonie zal komen rondom de historische figuur Desi Bouterse.

De presidentiŽlen missen daarvoor elke takt en zij roepen alleen maar weerstand op in de samenleving, met uitzondering misschien van enkele verstokte aanhangers van de NDP-oude stijl. Gelukkig zien we ook binnen de NDP steeds meer mensen komen met een moderne zienswijze, zowel in Suriname als in Nederland. Dat stemt mij optimistisch, maar er zal mijns inziens wel een duidelijke keuze gemaakt moeten worden wat betreft de werkwijze van deze regering.

Jan Gajentaan, Secretaris ABOP Sympathisanten Nederland

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net/NSS

29-01-2011

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2011. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics