Nickerie.Net, maandag 31 januari 2011


Deel maatregelen doorberekend in nieuwe begroting

Paramaribo -  In de nieuwe begroting (nota's van wijzigingen) die ingediend is bij De Nationale Assemblee, is een deel van de nieuwe maatregelen al doorberekend. De 50 cent 'government-take' die de regering heeft doorgevoerd, is al verwerkt in de begroting. Dit bevestigt minister Wonnie Boedhoe van FinanciŽn tegenover Starnieuws. Ook de verhoogde invoerrechten (douanekoers) op basis van de nieuwe wisselkoers van SRD 3.35 voor de US dollar, is eveneens meegenomen aan de inkomstenzijde. Aan de uitgavenzijde is al berekend de verhoogde algemene ouderdomsvoorziening (aov) van SRD 425. Ook enkele sociale verhogingen zijn al verwerkt. De belastingmaatregelen moeten nog goedgekeurd worden door het parlement, waardoor de verhoging op accijnzen voor alcohol en tabak, nog niet is meegenomen.

Het begrotingstekort is geraamd op SRD 815 miljoen, dat is 7,4% van het bruto binnenlands product (bbp), dat ruim SRD 11 miljard is. De financiering uit reeds gecommitteerde 'donorafspraken' en 'getekende leningen' is ruim SRD 735 miljoen. De totale inkomsten op de lopende rekening (belasting en niet-belastingmiddelen) zijn geraamd op SRD 3 miljard.

Uit de nieuwe begroting blijkt dat het ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling het meest kost (apparaatkosten). Justitie en Politie komt op de tweede plaats. De personele kosten wegen het zwaarst op deze departementen. Uit de begroting blijkt dat het meeste geld zal worden uitgegeven aan asfalteren van wegen (SRD 373 miljoen) en SRD 113 miljoen is begroot voor landsgebouwen en volkswoningen. Bij Sociale Zaken zijn de grote kostenposten, aov-fonds (SRD 187 miljoen) en SRD 97 miljoen voor medische kosten on- en minvermogenden. Bij FinanciŽn is de grootste post (SRD 335 miljoen) voor aflossen van schulden en rente en de eigen bijdrage bij uitvoeren van ontwikkelingsprojecten (110 miljoen).

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net/NSS

31-01-2011

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2011. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics