Nickerie.Net, woensdag 02 februari 2011


Castelen vreest devaluatiespiraal

02/02/2011

Paramaribo - Nieuw Front-parlementarier Guno Castelen (SPA) is bezorgd dat de recente devaluatie van de Surinaamse dollar de inluiding is van een neerwaartse trend wat betreft de waarde van de nationale munt. In De Nationale Assemblée pleitte hij gisteren voor het terugdraaien van deze monetaire maatregel.

De regering heeft in de ontwerpbegroting 2011 aangegeven dat in 2010 een opwaartse druk op de wisselkoersen is ontstaan. Dat kwam volgens Castelen door een afnemend vertrouwen vanwege de verkiezingsuitslag. Met de devaluatie is het vertrouwen niet herwonnen. “Wat ons allen te doen staat in die samenleving is om dat vertrouwen te herwinnen; dat vertrouwen in onze munteenheid. Door te devalueren, gaan we vervallen in een devaluatiespiraal”, stelde de SPA-leider.

dWTarchief Een man wisselt US dollars in voor SRD’s.

Nieuw Front-parlementariër Guno Castelen vindt dat het vertrouwen in de Surinaamse munt moet worden hersteld. Hij pleitte gisteren in het parlement voor het terugdraaien van de devaluatie van de Surinaamse munt.-.

De devaluatie en de verhoging van de government take in de brandstofprijs heeft een “enorme verarming” van de samenleving teweeggebracht, meent Castelen. De kosten voor transport naar het binnenland zijn met 40 procent gestegen en gekoppeld daaraan zijn ook de producten die in het achterland aangeleverd worden enorm in prijs gestegen. Wat Castelen steekt, is dat de maatregelen zijn getroffen, zonder dat volgens hem de regering een duidelijke calculatie heeft gemaakt en de effecten heeft doorberekend.

Ook zijn de maatregelen niet vooraf met het parlement, de sociale partners en andere maatschappelijke groeperingen besproken. Hij constateeert, dat ofschoon de regering rept over een “verbeteringsprogramma”, de directe effecten “verarming” van de bevolking inhouden. De politicus vindt het incorrect dat het kabinet-Bouterse/Ameerali doet voorkomen alsof het beleid van haar voorganger niet goed was en de huidige ingrijpende budgettaire maatregelen daarom noodzakelijk en gerechtvaardigd zijn. Het financieel-monetair beleid van de regering Venetiaan/ Sardjoe zou zijn geroemd door de internationale gemeenschap en monetaire instituten en de huidige regering zou een land hebben geërfd met een economische groei van 1.3 procent.

Volgens Castelen wordt het beleid van Venetiaan afgekraakt, zodat Bouterse maatregelen kan treffen om geld uit de samenleving te halen, terwijl nog onduidelijk is wat met die middelen gedaan zal worden.

Van de regering wilde hij vernemen waarom de munt werd gedevalueerd. Wat hem betreft wordt dit besluit teruggedraaid en moet er in samenspraak met financiële actoren, vakbeweging, bedrijfsleven en de rest van het maatschappelijk middenveld nagegaan worden welke acties ondernomen kunnen worden om het vrije valutaverkeer te bevorderen en het vertrouwen in de Surinaamse munt te herstellen. De verhoging van de government take moet eveneens worden aangehouden, vindt de politicus. Ook hier pleit Castelen voor samenspraak en overleg met het bedrijfsleven, de vakbeweging en het maatschappelijk middenveld.-.

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net/dWT

02-02-2011

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2011. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics