Nickerie.Net, woensdag 02 februari 2011


WikiLeaks: Venezolaanse druk op Paramaribo om PetroCaribe-deal

Ivan Cairo, 02/02/2011

Paramaribo - Uit uitgelekte diplomatieke correspondentie van de Amerikaanse ambassade blijkt dat de bewegingen van Venezuela om een grotere invloed in Suriname te krijgen, nauwlettend gevolgd werden door hier gestationeerde diplomaten. In 2005 al werd Washington gerapporteerd over het Milagros-oogheelkundig project en de PetroCaribe oliedeal die met gemengde gevoelens werden ontvangen door voor- en tegenstanders, meldt de klokkenluiderwebsite WikiLeaks. De toenmalige Amerikaanse ambassadeur Marsha Barnes stuurde over de bewegingen van Venezuela een twintig punten tellende ‘cable’ naar Washington.

Uit gesprekken die Amerikaanse diplomaten voerden met onder andere hooggeplaatste functionarissen bij Buitenlandse Zaken, komt naar voren dat Venezuela druk op Suriname heeft uitgeoefend om de PetroCaribe-deal te tekenen. Omdat Paramaribo niet zonder meer wilde tekenen, weigerde Caracas de in 2002 geëxpireerde visserijovereenkomst tussen de twee landen te hernieuwen. “Sommige overheidsfunctionarissen zijn bezorgd dat dit zal leiden tot verhoogde politieke schuld bij Venezuela”, zei de toenmalige topfunctionaris op de ‘Americas Desk’ van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Ook toenmalig minister Humphrey Hildenberg was niet in zijn sas met de schuld die Suriname bij Venezuela zou opbouwen op basis van de voorgestelde financieringsmodellen. Daarnaast had ook Staatsolie haar reserves met betrekking tot deze deal.

“In haar ongeduld om de PetroCaribe-deal te bezegelen, weigerde Venezuela een visserij-akkoord van 1986 dat in juni 2005 was geëxpireerd te vernieuwen zolang de PetroCaribe-deal niet was getekend”, zou de Buza-medewerker de ambassade hebben voorgehouden. Venezuela wilde vooral de clausule waarin goedkope brandstof voor de Surinaamse visserijsector zou vrijkomen, niet tekenen.

De Amerikaanse diplomatieke missie meldt verder dat de Venezolaanse regering de reis van vijftien Surinaamse importbedrijven heeft gefinancierd om in mei 2005 deel te nemen aan de ‘South American Conference on Trade and Investment’ in Caracas. Vijfenveertig andere bedrijven die waren uitgenodigd moesten dat op eigen kosten doen.

“Venezuela's profile in Suriname neemt toe dankzij economische intiatieven zoals PetroCaribe, een Cubaans-Venezolaans medische hulpprogramma en stelselmatige pr-campagne van zijn ambassade het afgelopen jaar”, meldde de VS-ambassadeur in 2005 aan Washington. Door zich als pleitbezorger van de minderbedeelden op te werpen, zou Venezuela's president Hugo Chavez een zekere populariteit genieten in Suriname. De Amerikaanse regering werd er verder op gewezen dat naarmate Chavez de hulp aan Suriname zou opvoeren, mogelijk ook een grotere beďnvloeding zou kunnen volgen. Toenmalig NDP-leider Desi Bouterse zou al een grote fan zijn, rapporteerde de ambassade in Paramaribo.-.

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net/dWT

02-02-2011

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2011. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics