Nickerie.Net, donderdag 10 februari 2011


Indra Djwalapersad: “Mensen voelen zich misleid”
Geplaatst: 09/02/2011

Paramaribo -  ‘Elke nieuw regering die komt, geeft af op de vorige regering.’ Zo begint de ex- voorzitter van het parlement wanneer haar om een reactie gevraagd wordt over de huidige politieke en economische situatie. ‘Iedereen geeft aan een lege staatskas aan te treffen.’ Naar woorden van Marijke Djwalapersad worden er heel veel beloften gedaan op de verschillende politieke podia tijdens de verkiezingscampagne. ‘Maar pas wanneer men het roer overneemt, dan weet men wat er aan de hand is. Daarom is het nooit goed om beloftes te doen tijdens verkiezingscampagnes. Mensen worden misleid.’ Ook met betrekking tot de laatste campagnes voelen mensen zich misleid, specifiek in het district Wanica.

‘Mensen zijn huis aan huis gegaan en hebben verschillende loze beloftes gedaan, waardoor mensen tot het laatst nog andere partijen hebben verlaten en hun stem op anderen hebben uitgebracht. De achterban van vele partijen in Wanica en ook die van de Megacombinatie zijn niet tevreden. Hoe kan je tevreden zijn, wanneer een heel pakket aan maatregelen in de eerste maand van een jaar wordt genomen”, vraagt Djwalapersad zich in gemoede af.

‘Er is een Structureel Aanpassingsprogramma (SAP) uitgevoerd. Daarvoor was er een sociaal vangnet. Er zijn allerlei maatregelen aangekondigd, waarvan een aantal reeds is ingegaan. Van een opvang of compensatie is er niet veel gemerkt. Er is aangegeven dat loontrekkers een belastingkorting krijgen van SRD 50.’ Die SRD 50 zegt Djwalapersad niets, wanneer de government take met 50% is verhoogd en zeker de agrariërs en de visserijsector veel te maken hebben met diesel en andere brandstoffen. Voor de transportsector heeft men een kleine oplossing, door aan het eind van de maand met SRD 1,25 per liter brandstof te compenseren. De politica gelooft dat de bushouders lelijk op hun neus zullen kijken, omdat de smeermiddelen, andere onderhoudsmiddelen en smeermiddelen allemaal enorm in prijs zijn gestegen.

Djwalapersad meent dat het nu heel moeilijk is voor mensen die beneden een bepaalde grens leven. Zij wil graag weten wat de regering verstaat onder de armoedegrens. Zij wil niet eens denken aan de gevolgen van de devaluatie voor mensen die leningen hebben genomen in vreemd geld. Net als Brunswijk die opkomt voor transport voor de binnenlandbewoners, wil de politica ook opkomen voor goedkoop transport voor de burgers van Nickerie, Saramacca en de andere districten. Volgens Djwalapersad heeft de regering te rigoureus gehandeld. Ook autobezitters worden nu tweemaal gestraft. De government take die afgeschaft zou worden, wordt met 50% verhoogd en aan de andere kant wil de regering motorrijtuigenbelasting invoeren.

Als gezegd wordt dat Fiso 2 de boosdoener is, dan is de ex- parlementsvoorzitter het daarmee niet eens. ‘Wanneer men Fiso 2 wilde compenseren, dan had de regering dat al binnen kunnen krijgen door de invoering van de 2% extra omzetbelasting en de accijnsverhoging op tabak.’ Het pakket aan maatregelen is volgens Djwalapersad heel erg moordend. Zij gelooft dat heel weinig mensen het hoofd boven water gaan kunnen houden. De regering vraagt de samenleving om deze situatie twee tot drie jaren vol te houden, maar Djwalapersad vindt dat je een patiënt niet na twee jaar zuurstof kan toedienen, als die het op dat moment nodig heeft.

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net/DBS

10-02-2011

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2011. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics