Nickerie.Net, donderdag 10 februari 2011


SPBA mag geen verkiezingen organiseren
SPBA: Oemraw en Mahawatkhan opnieuw met elkaar overhoop 
Geplaatst: 09/02/2011

Nickerie -  Het bestuur van de SPBA is thans bezig alle voorbereidingen te treffen om bestuursverkiezingen te houden op 13 februari aanstaande. Leakat Mahawatkhan die zegt nog altijd de voorzitter te zijn van de SPBA, meent dat zulks niet mag. In een schrijven gericht aan dc Laksminarain Doebay heeft hij de burgervader gevraagd de SPBA geen vergunning te verlenen voor het houden van de verkiezingen. Mahawatkhan bracht onder de aandacht van de dc dat Harrinanan Oemraw geen deel uitmaakt van het dagelijks bestuur. Oemraw is volgens Mahawatkhan de ondervoorzitter. Ook geeft hij te kennen dat Oemraw de bevoegdheid mist om een bestuursvergadering te houden zonder medeweten van de SPBA-voorman.

Harrinanan Oemraw wenst geen commentaar te geven op het schrijven. Vanuit het commissariaat is bevestigd dat de SPBA zo een verzoek heeft ingediend. Oemraw heeft dit gestaafd middels het aantonen van een kopie van dit verzoek. Boeren die aangesloten zijn bij de SPBA menen dat de wil van de leden door moet gaan en dat personen die zich in geen jaren hebben laten zien, zich rustig moeten houden in hun aircokamer, doelende op Mahawatkhan.

Danny Jibodh

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net/DBS

10-02-2011

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright 2011. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics