Nickerie.Net, donderdag 10 februari 2011


Ramdien Sardjoe: 'Armen worden steeds armer’  
Geplaatst: 09/02/2011

Paramaribo -  ‘De armen worden steeds armer’, vindt de uiterst bezorgde Ramdien Sardjoe wanneer hij de politieke ontwikkelingen in het land in ogenschouw neemt. De gewezen vicepresident stelt nadrukkelijk niet in te gaan op het beleid dat uitgestippeld wordt door de huidige regering, dat doet denken aan de revolutionaire periode. ‘Ik wil niet bemoeien in andermans keuken. Ik zou het ook niet fijn vinden indien zij zich zouden bemoeien in onze interne zaken. De minst draagkrachtige personen uit de samenleving die graag wilden dat een andere politieke wind moest waaien in Suriname die hun lot en levensomstandigheden zou verbeteren, zitten momenteel in de grootste problemen. Zij voelen de effecten van de belastingvergrotende maatregelen het meest.’

‘Het fenomeen van de voorgaande regeringsperiodes waar de huidige beleidsmakers ook deel van uitmaakten, begint zich weer te herhalen. Dit is af te leiden uit de ontwaarding van de Surinaamse munteenheid. In plaats van dat de positie van de minder draagkrachtige personen beter wordt, geraken zij dieper in het dal van armoede.’

Ook in de verschillende sectoren is er sprake van een panieksituatie onder de ondernemers vanwege de ontwaarding van de munt. Dit heeft als gevolg dat het vertrouwen in het bestuur van het land steeds aan het afnemen is. ‘Ik weet niet waar dit zal eindigen.’ Ondertussen zijn ook de vakbeweging en de ondernemers zich aan het roeren.

De transportsector krijgt te maken met instabiliteit vanwege de verhoging van de benzineprijs. Ook burgers die over een voertuig beschikken, moeten relatief meer uitgeven om te tanken.

Sardjoe benadrukt dat door de beleidsmakers is aangegeven dat de belastingverhogende maatregelen die inmiddels zijn doorgevoerd, slechts een klein deel betreffen van het totale geheel aan maatregelen die zij willen doorvoeren. ‘In de naaste toekomst gaan wij grote ellende tegemoet.’ De gewezen vp zou het op prijs stellen indien er compenserende maatregelen werden getroffen om zorg te dragen voor een evenwichtssituatie binnen de gemeenschap. Zover is het nog niet. Opmerkelijk is dat tijdens de verkiezingscampagnes van de Megacombinatie, aan de sociaal zwakkeren is voorgehouden dat hun levenssituatie drastisch zou veranderen indien deze combinatie het voor het zeggen zou hebben.

Asha Bhagwat

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net/DBS

10-02-2011

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2011. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics