Nickerie.Net, maandag 14 februari 2011


DC Doebay en minister Setrowidjojo delen ontikkelingsvisie

Nickerie - Tijdens een kennismakingsgesprek hebben minister Hendrik Setrowidjojo van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) en districtscommissaris Laksmienarain Doebay geconstateerd dat ze op één lijn zitten om nieuw beleid in het district Nickerie te ontwikkelen. Beide bewindsmannen hebben afgelopen vrijdag in Nickerie elkaar volledige ondersteuning toegezegd “op het pad van van ordening en structurering”. Dit laat het ministerie van LVV vandaag in een persbericht weten.

Minister Hendrik Setrowidjojo van Landbouw, Veeteelt en Visserij schenkt verse citrusaanplant aan de O.S. Delhiweg tijdens zijn bezoek aan Nickerie. (Foto: LVV)

Eén van de knelpunten in het district is dat niet altijd duidelijk is wie het aanspreekpunt is voor de verschillende sectoren. Sestrowidjojo en Doebay zijn het erover eens dat veehouders, vissers en rijstboeren op korte termijn een vaste vertegenwoordiger moeten aanwijzen. Daarmee kan in het vervolg worden voorkomen dat via de media verschillende berichten en standpunten in omloop worden gebracht, zegt Doebay: “Nu vernemen we bepaalde problemen eerst via de media. Ook al omdat de media er vaak op uit zijn om misstanden te brengen. De mensen hier moeten nog wennen aan beschaafde samenleving. Ik wil geen chaos in dit district. Mensen en organisaties moeten hun problemen niet in de media uitvechten. In de toekomst kunnen we beter rechtstreeks overleg voeren.”

De landbouwminister staat volledig achter dit standpunt. Sestrowidjojo was volgens het persbericht immers juist naar Nickerie afgereisd om te “praten met stakeholders, de gelederen te sluiten en één gezamenlijk doel na te streven; het verder ontwikkelen van de verschillende sectoren.

Zo is Sestrowidjojo volgens zijn voorlichter verheugd over de nieuwe bestuurssamenstelling van de Surinaamse Padie Boeren Associatie (SPBA). Dit weekend traden zes nieuwe bestuursleden aan en werd Harrinanan Oemraw tot de rechtmatige voorzitter van deze organisatie benoemd. Binnenkort volgt op verzoek van Oemraw een onderhoud met de minister, zo zegt de voorlichter van Sestrowidjojo. Duidelijk is alvast dat de minister naar aanleiding van dit overleg geen opkoopprijzen voor padie kan vaststellen, zoals Oemraw zondag had gevraagd: “Dat is niet aan de minister. Het bepalen van de prijzen dient in onderling overleg tussen padieboeren en opkopers te gebeuren. De sector is al langer geleden geprivatiseerd.”

Volgens de woordvoerder van het ministerie heeft het gesprek tussen Sestrowidjojo en Doebay in alle openheid plaatsgevonden. Op de agenda stonden onder meer de problemen van padieboeren die laat hebben ingezaaid. Ook de situatie met de Stalweide, de over te dragen waterschappen Hamptoncourt en Van Drimmelenpolders, de op te zetten visrokerij en het nieuwe slachthuis zijn besproken tijdens het kennismakingsgesprek.

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net/NSS

14-02-2011

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2011. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics