Nickerie.Net, maandag 14 februari 2011


Oemraw blij met aanvulling bestuur SPBA

Nickerie - Het bestuur van de Surinaamse Padie Boeren Associatie (SPBA) is aangevuld met zes nieuwe bestuursleden. Harrinanan Oemraw is nu rechtmatig de voorzitter van deze organisatie. Liakat Mahawatkhan, die officieel de voorzitter was, heeft een protocol van overdracht getekend. Dit gebeurde zondag in het bijzijn van districtscommissaris Laksmienarain Doebay. De dc had bemiddeld tussen Oemraw en Mahawatkhan. Hierdoor konden de bestuursverkiezingen een rustig verloop hebben.

Harrinanan Oemraw, voorzitter van de Surinaamse Padie Boeren Associatie.

Oemraw is zondag bij enkele kandidaatstelling gekozen tot voorzitter. Het bestuur bestaat uit negen mannen. De opkomst was goed. De verkiezing vond plaats in een gemoedelijke sfeer. Kesar Ramadhin is gekozen tot ondervoorzitter en Johannis Hooplot is secretaris. Gopinder Birdja is de nieuwe penningmeester. Oemraw is blij dat het gelukt is om nieuwe personen in het bestuur te hebben.

Nog voor de verkiezing vroeg Oemraw aan minister Hendrik Setrowidjojo van Landbouw, Veeteelt en Visserij om een gesprek met het nieuwe bestuur. Setrowidjojo zegt aan Starnieuws blij te zijn met dit verzoek. Doorgaans moet de minister de organisaties vragen voor een gesprek. Hij is blij met de voortvarende actie van de SPBA.

Het nieuwe bestuur is van plan zaken meteen aan te pakken. Er is een conceptplan opgesteld voor 2011-2016. Dit programma is gepresenteerd aan de leden. De op- en aanmerkingen zullen verder worden verwerkt. In het programma zijn de actiepunten opgenomen die ervoor moeten zorgen dat de rijstsector tot grotere hoogten gebracht wordt. Met de minister van LVV zal gesproken worden over het uit te voeren programma.

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net/NSS

14-02-2011

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright 2011. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics