Nickerie.Net, dinsdag 15 februari 2011


GEEN GELD?

Paramaribo - De regering-Bouterse/Ameerali klaagt steen en been, dat ze met ernstige budgettaire problemen te maken heeft en daarom genoodzaakt is een Structureel Verbeterings Programma, SVP, uit te voeren. Wij zijn en blijven van mening, dat deze regering bij het stellen van prioriteiten bij de bestedingen van de karig aanwezig zijnde staatsmiddelen niet de juiste keuzes doet.

Het revo-monument aan de Waterkant.

Zo is er bijvoorbeeld geen geld voor de betalingen aan de ziekenhuizen. Maar dan worden wel de duurste auto’s voor hooggeplaatsten uit het kabinet gekocht en worden vele tienduizenden Surinaamse dollars stukgeslagen aan een revo-monument aan de Waterkant. Men kapt daarbij als ware cultuurbarbaren alle amandelbomen, weg die er al vele decennia stonden en een wezenlijk deel uitmaakten van dit deel van Paramaribo.

Al dit geld, dat aan de Waterkant wordt verprutst om bepaalde mensen aan vervlogen tijden en een mislukt politiek proces te doen denken zou, naar onze mening, veel beter en nuttiger besteed kunnen worden. Men moet niet vergeten, dat men al deze onzinnige bestedingen ziet en men steeds wreveliger wordt, omdat men al dat extra geld via allerlei impopulaire maatregelen uit dit volk knijpt.

Het zou interessant zijn te weten hoeveel geld dit kabinet niet gaat verprutsen aan het zogeheten grote 25 februari 2011 feest. Een dag waar zoveel landgenoten liever niet aan herinnerd willen worden. Een dag, die daarna alleen maar ellende voor dit land heeft ingeluid en nog steeds voelbaar is.

De regering-Bouterse/Ameerali klaagt steen en been, dat ze met ernstige budgettaire problemen te maken heeft en daarom genoodzaakt is een Structureel Verbeterings Programma, SVP, uit te voeren. Wij zijn en blijven van mening, dat deze regering bij het stellen van prioriteiten bij de bestedingen van de karig aanwezig zijnde staatsmiddelen niet de juiste keuzes doet. Zo is er bijvoorbeeld geen geld voor de betalingen aan de ziekenhuizen. Maar dan worden wel de duurste auto’s voor hooggeplaatsten uit het kabinet gekocht en worden vele tienduizenden Surinaamse dollars stukgeslagen aan een revo-monument aan de Waterkant. Men kapt daarbij als ware cultuurbarbaren alle amandelbomen, weg die er al vele decennia stonden en een wezenlijk deel uitmaakten van dit deel van Paramaribo.

 

ALLES IN SRD

Het begint steeds duidelijker te worden, dat onze huidige bestuurders grote moeite hebben met ons land op een ordentelijke wijze te besturen. In de afgelopen week hadden we dan weer van die redeneringen die tot doel hebben de SRD te beschermen en de verdere zucht naar dollars en euro’s te verminderen. Zo werd er gesteld, dat men geen Amerikaanse dollars voor goederen mag vragen maar Surinaamse dollars. Deze regel was er onder de vorige regering ook en zaken werden overal gewoon in SRD’ geprijsd en afgerekend. De enige uitzondering, waar Amerikaanse dollars mochten worden gevraagd waren de luchtvaartmaatschappijen, een regel die volgens ons stamt uit de tijd, dat een regering van hoofdzakelijk NDP-exponenten aan de macht was.

De luchtvaartmaatschappijen hebben in het verleden op afdoende en overtuigende wijze aangetoond, dat ze heel moeilijk met de nationale munt konden werken, omdat hun brandstof in het buitenland in dollars of euro’s moet worden afgerekend en dat de leasecontracten eveneens in de twee vreemde valuta’s moeten worden voldaan. Voorts hebben de luchtvaartmaatschappijen allerlei externe kosten, die gewoon in harde valuta moeten worden voldaan. Dus geen SRD’s maar dollars of euro’s . En daar is al jaren in brede lagen van de bevolking en bij politici geen enkel bezwaar tegen. Nu ineens probeert die minister van TCT het wiel opnieuw uit te vinden en zegt doodleuk op een persconferentie met de bradi kanti van zijn mond, dat de SLM en andere luchtvaartmaatschappijen hun vliegbiljetten ook maar in SRD’s moeten ontvangen. De bewindsman, die niet weet waar hij het eigenlijk over heeft, zegt er dan ook helemaal niet bij waar de luchtvaartmaatschappijen ŕ la minute over de dollars of de euro’s voor de officiële wisselkoers van de Centrale Bank zullen kunnen beschikken. Als de luchtvaartmaatschappijen naar de parallelmarkt moeten gaan voor hun dollars verhoog je de vraag naar dollars en euro’s, terwijl het aanbod vrijwel gelijk blijft. Gevolg is, dat er een verdere depreciatie van de Surinaamse dollar plaatsvindt . Men zal meer SRD’s moeten gaan ophoesten voor een ticket en het is dan ook niet ondenkbaar, dat er minder mensen gaan vliegen en vooral de SLM in de rode cijfers zal belanden. Die meneer op TCT snapt er duidelijk de ballen van en is naar onze mening niet berekend voor zijn taak. Dat komt ervan als incapabele mensen op posten worden geplaatst op voordracht van een figuur, die er helemaal niets van snapt en totaal machtsdronken is geraakt. Als men de SLM een doodsteek wenst te geven, moet men doorgaan met deze nonsens en bestaande structuren maar afbreken, omdat men denkt het wiel opnieuw te kunnen uitvinden.

Ook de prijsaanduiding in de winkels moet in SRD geschieden. Dat mag dan volgens Michael helemaal niet in dollars of euro’s. Nou, we hebben nieuws voor deze bewindsman, die denkt dat er in Amerikaanse dollars wordt betaald bij de kassa. De prijzen van bepaalde goederen staan dan wel in dollars vermeld en het is helemaal niet onmogelijk bij de kassa in SRD af te rekenen. Maar dan komt de grote vraag: tegen welke koers wordt er afgerekend? Daar zit het addertje onder het gras. Men rekent echt niet af voor de koers van meneer Hoefdraad hoor, men rekent af tegen de koers van de op straat gedeprecieerde dollar- of eurokoers en die ligt nu reeds al zeker 30 tot veertig punten hoger dan de officiële, door de Centrale Bank van Suriname vastgestelde koers.

We zijn het er allemaal over eens, dat we de Surinaamse dollar moeten koesteren en zoveel als mogelijk moeten zien te beschermen. Dit gebeurt echter alleen als het vertrouwen in de munt er is of wordt hersteld. Ook moet er vertrouwen zijn in de Surinaamse economie en dat vertrouwen is thans helemaal zoek. Zowel consument , ondernemer als klein- of grootinvesteerder is momenteel zwaar onrustig en heeft nog nauwelijks vertrouwen in het huidige regiem. Ook de devaluatie van de SRD en de zwaar verhoogde prijzen voor brandstof hebben het wantrouwen verhoogd. Ook het zogenaamde Structureel Verbeteringsprogramma, SVP, heeft het vertrouwen in de huidige autoriteiten verder geschaad. De wijze, waarop de zaken worden meegedeeld en uitgevoerd hebben verder een zodanig ad-hoc karakter, dat niemand het gevoel krijgt dat echte deskundigen, cq technocraten aan het werk zijn.

Men schijnt behoorlijk langs elkaar heen te werken en belangengroepen sturen op bepaalde punten de zaken vreselijk in de war. Het is niet duidelijk wat de regering wenst te bereiken met al deze stringente, cq impopulaire maatregelen. Wat ze nu reeds heeft bereikt is, dat men in grote delen van de samenleving enorm ontstemd is geraakt over al hetgeen zich in de afgelopen zes maanden heeft voltrokken sinds het kabinet-Bouterse heeft overgenomen van de regering-Venetiaan. Als men niet in staat is de zaak snel naar rustiger vaarwater te brengen en blijft doordrammen komen er zeker brokken en met brokken doelen wij op sociale erupties. En met het laatste moet de totale regering terdege rekening houden.

ONKUNDE OF KWAADAARDIGHEID?

We vragen ons vrijwel dagelijks af wie de wijsneuzen zijn, die de leiding van dit land van advies dienen. We vragen ons met name af wie de president adviseert alvorens de man tot verstrekkende beslissingen komt. We weten allemaal, dat de president een man is met zijn beperkingen. We weten ook, dat de man niet academisch geschoold is. Ook kunnen bepaalde mensen zijn IQ inschatten na met hem van gedachten te hebben gewisseld. De leider van een land hoeft geen hoogleraar met verschillende titels te zijn, maar moet wel zaken goed kunnen overzien. Dat is, naar onze mening, een minimaal vereiste om geen grote brokken bij het besturen van het land te maken. Wij zien het huidige staatshoofd niet als een domme man. Wij weten, dat hij zaken redelijk goed kan overzien en dat hij op bepaalde momenten uitermate sluw is. De man is een echte survivor, dat hebben we in de afgelopen dertig jaar goed kunnen zien.

Dat de man thans moeite heeft met de vele problemen, die op hem afkomen, is publiek geheim. Hij leunt dan ook op een aantal ‘’deskundigen’’(?), die zich de functie van adviseur hebben aangemeten. Veel van hen zijn getrouwen uit de tijd van de ‘’revo’’, die destijds de man al in verlegenheid hebben gebracht. In bepaalde opzichten brachten ze hem ook tot het nemen van volledig verkeerde beslissingen. In de afgelopen jaren is het entourage van zogenaamde specialisten en adviseurs van de president niet aanmerkelijk veranderd en is er nauwelijks sprake van een verbetering.

Bouterse is nog steeds omringd door een aantal figuren dat qua ontwikkeling echt niet ver boven hem uitsteekt. Ze geven hem dan ook vaak genoeg falikant verkeerde adviezen, die de man op een dwaalspoor brengen en het land laten afglijden naar wat steeds meer op chaos begint te lijken. Wat ook zo is , is dat de man bij ingewikkelde vraagstukken de kans loopt, verkeerde adviezen voorgeschoteld te krijgen, die met onkunde van de adviseur of kwaadwilligheid te maken kunnen hebben. Neem nou die maatregelen, die te maken hebben met het Structureel Verbeteringsprogramma, SVP. Die maatregelen zorgen er nu reeds voor, dat het Surinaamse volk in rap tempo aan het verarmen is.

We denken niet, dat Bouterse die zich als man van het volk wenst te profileren , dit voor de samenleving heeft gewenst. Ook de onsamenhangendheid van de maatregelen en alles wat nu nog gaat komen, beloven niet veel goeds. Bouterse weet vermoedelijk ook niet wat voor gevolgen al deze maatregelen voor de samenleving zullen hebben. Het volk massaal op straat, is iets dat hij zeker niet wenst voor zijn regering. Een dergelijke ontwikkeling zou namelijk het bewijs zijn, dat de regering reeds in het eerste jaar van bestuur duidelijk heeft getoond, gefaald te hebben. Wij zijn er van overtuigd geraakt, dat Bouterse niet de juiste adviseurs heeft en dat hij dat thans ook heel goed weet. De man moet zich toch wel realiseren, dat er ministers zijn die gewoon als “brandhout” kunnen worden aangemerkt en weer anderen het werk maar gedeeltelijk begrijpen en geen echte bijdrage kunnen leveren. Ook moet hij toch in de gaten krijgen, dat de adviseurs hem van de wal in de sloot helpen en dat het gemor op straat met de dag toeneemt, door het foute beleid, dat gevoerd wordt.

Als de man zichzelf en zijn regering wenst te redden zal hij moeten ingrijpen en zich laten omringen door mensen, die wél weten hoe ze een land moeten besturen. De vraag, die dan onmiddellijk rijst is: wil die groep van capabele mensen wel samenwerken met een man als Bouterse? Wij denken, dat er niet veel gekwalificeerde mensen zijn, die dat onder deze omstandigheden zouden willen.

KOS’ KOSI N’E BROKO SORO

De meeste landgenoten kennen dit spreekwoord wel en het betekent zoveel als’’schelden doet geen pijn’’. Wel is het zo, dat als er gescholden wordt en dat aanhoudend plaatsvindt, je er als mens wel rekening mee moet of gaat houden . We willen dan gelijk met de deur in huis vallen en meedelen, dat er binnen deze samenleving in toenemende mate op het kabinet-Bouterse/Ameerali wordt gescholden.

Je kan dan natuurlijk zeggen als regering, dat je je niets aantrekt van dat gescheld en/of de kritiek maar je moet wel een heel stevige olifantshuid hebben om je niets aan te trekken van de kritiek, die in het ‘’veld’’ wordt geuit. De kritiek is in grote hevigheid toegenomen na de devaluatie van de nationale munt en de verdere depreciatie van de SRD op de parallelmarkt. Ook de verhoogde brandstofprijzen, die erop gericht zijn de staatskas te spekken, hebben voor grote onvrede en wrevel gezorgd. Na de devaluatie van de SRD zijn de prijzen in de winkels aanzienlijk gestegen en we wachten gewoon nog op de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek om te zien hoe ernstig de gevolgen voor de samenleving zijn. Het is overduidelijk te merken, dat de prijzen van goederen en diensten zijn toegenomen.

Deze week kwam de gehele vakbeweging in Ravaksur-verband bij de president. De leden van Ravaksur maakten duidelijk kenbaar wat de gevolgen van het beleid en de daaruit voortvloeiende impopulaire maatregelen voor de werkende klasse zijn. Na dit gesprek werd overeengekomen, dat de komende week het tripartiet overleg tussen regering, vakbeweging en bedrijfsleven zal worden hervat in een poging zaken in goede banen te leiden. De president en zijn regering zijn eigenlijk al geruime tijd op de hoogte van wat er bij de bevolking en vooral de kleine man leeft na de aanmerkelijk gestegen prijzen en de zware afname van de koopkracht. De informanten uit de verschillende inlichtingendiensten zullen hun werk heus wel hebben gedaan en gerapporteerd wat er allemaal op straat wordt gezegd over het beleid, dat de meesten afkeuren. Ook mensen, die hun stem hebben uitgebracht op de Mega-Combinatie zijn thans zo teleurgesteld, dat ze dat niet onder stoelen of banken steken.

Anderen, die bekend staan als fervente NDP’ers houden thans liever de mond, want die begrijpen nu ook wel dat de impopulaire maatregelen hen ook op harde wijze zullen treffen. En daarvoor hebben ze natuurlijk niet op de partij van hun voorie gestemd. Bepaalde mensen laten hun ongenoegen duidelijk merken en schelden op openlijke wijze op de regering-Bouterse. We vertellen nu eigenlijk iets, wat men in het veld dagelijks meemaakt. De president heeft het heft in handen en moet met zijn kabinet maar zien hoe ze de huidige nood van het volk lenigen. Wat Keerpunt wel weet is, dat de kritiek met de dag heviger wordt. Wij denken, dat Bouterse niet in hetzelfde parket als die meneer Mubarak van Egypte wil belanden. Als het beleid even arrogant blijft en het SVP nog knellender wordt, is sociale onrust zeker niet uitgesloten.

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net/De West

14-02-2011

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2011. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics