Nickerie.Net, dinsdag 15 februari 2011


SMOKKEL AAN DE GRENZEN EEN HOOFDPIJN OP ZICH

De Guyanese overheid heeft haar ongerustheid uitgesproken over de toegenomen smokkel over de Corantijn. De regering in Georgetown begint thans hinder te ondervinden van de contrabande aan de grens met ons land en heeft daar bij de Surinaamse overheid over geklaagd. Sigaretten , alcoholische dranken en levensmiddelen zouden met een grote regelmaat over de grens gaan. Slechts een deel van de goederen die in Suriname voor doorvoer zouden worden opgegeven, belanden in het buurland en daar hebben de Guyanezen ernstige moeite mee. Ook over andere vormen van smokkel zouden de Guyanezen willen praten.

Voor Keerpunt is er niets nieuws onder de zon. Sinds jaar en dag wordt er gesjoemeld met doorvoergoederen, waaronder vooral alcoholische dranken en sigaretten. Thans is het assortiment uitgebreid en maken meer mensen aan beide kanten van de grens een nyan ten nadele van de fiscus in beide staten. ‘Waar een wil is, is er een weg’, zegt men in het Nederlands. Helaas is het zo, en dat durven wij glashard te stellen, dat de belangen vaak te groot zijn om de zaak goed en grondig aan te pakken, waardoor de smokkel tot beheersbare properties zou kunnen worden teruggebracht. Soms hebben de Guyanezen er zelf baat bij, dat er op grote schaal wordt gesmokkeld. Bepaalde bedrijven in Guyana zijn zelf afhankelijk van bepaalde goederen, die via de smokkelroute worden aangeleverd.

De Guyanezen moeten ook maar gaan kijken hoe ze bijvoorbeeld hun eigen smokkelwaar binnen de grenzen houden en ons niet overspoelen met bepaalde zaken die absoluut illegaal en misdadig zijn. Zo weten we al jaren, dat de drugs uit Colombia en Bolivia via Venezuela en Guyana naar ons land komen en wel gewoon over de Corantijn worden gesmokkeld. Het gaat hierbij niet om kleine partijen cocaïne, laat dat heel duidelijk zijn. We zien de bezorgdheid van de Guyanese autoriteiten dan ook als een rookgordijn. Men weet bij de regering van Jagdeo precies wie achter de smokkelpartijen ziten en ook heeft men de kennis om wat voor smokkelwaar het gaat.

Maar als de rotting tot in de regering is doorgezet, dan is er nog maar weinig tegen te doen. Een kabinet, dat nauw samenwerkte met Roger Khan en hem tot op bepaalde hoogte ook bescherming bood valt niet te vertrouwen, tenzij je natuurlijk uit hetzelfde hout gesneden bent. Aan de oostgrens zijn de problemen niet minder ingewikkeld. Daar hebben we ook een enorme smokkel van hoofdzakelijk goederen uit Suriname naar Frans Guyana. De Fransen maken zich daar behoorlijk zorgen over. Vooral omdat ze goed op de hoogte zijn van de aard der goederen. Vanuit Frans-Guyana stromen ook de illegale immigranten uit Brazilië ons land binnen. Deze lieden komen voor werkzaamheden in de goudsector, maar brengen ook allerlei ballast met zich mee. Zo hebben we thans een verhoogde kans op het oplopen van bosjaws en is dat ook voor een groot deel te wijten aan de aanzienlijke immigratie van Brazilianen.

Ook de criminaliteit in het grensgebied baart vooral de Fransen al vele jaren ernstige zorgen. De gevangenissen van Frans-Guyana zitten vol van mensen met de Surinaamse nationaliteit. Ook is het geen geheim, dat de gemeenschappelijke grens zo lek als een rieten mandje is en dat er op grote schaal wordt gesmokkeld. Zolang, vooral de Surinaamse autoriteiten doen alsof hun neus bloed bij de benadering van dit vraagstuk, zal er geen verandering in komen. De nieuwe Franse ambassadeur beaamt, dat er problemen aan de grens zijn en dat de illegale overgangen hun zorgen baren. De Fransen zouden het liefst een goed georganiseerde gezamenlijke grenspatrouille hebben, die vruchten kan afwerpen. Suriname heeft tot op dit moment niet duidelijk genoeg gereageerd op de signalen vanuit Frans-Guyana om tot oplossingen te komen voor de grensoverschrijdende criminaliteit. We denken, dat de Fransen nog enige tijd zullen moeten blijven wachten op een betere samenwerking, vooral op justitieel gebied. Sommige belangen zijn namelijk groter dan het algemeen belang en de nationale veiligheid van dit land.

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net/DE West

14-02-2011

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2011. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics