Nickerie.Net, donderdag 24 februari 2011


"Haven Nickerie binnen enkele jaren rendabel"

Nickerie - De nieuwe haven in Nikerie zou binnen enkele jaren al rendabel moeten zijn. Per maand kost de nog af te bouwen haven in Nickerie tussen de US$450.000 en US$500.000. In dit bedrag is de maandelijkse aflossing van de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank (IDB) van US$168.000, de betaling van de leningen voor het baggeren en walfaciliteiten van US$150.000, onderhouds- en andere kosten opgenomen. De haven van Nickerie moet voor eind 2011 al operationeel zijn. Dit plaatje werd woensdag via een presentatie aan de belanghebbenden in het Decentralisatiegebouw getoond.

Aanbouw Haven Nickerie

Directeur John Defares van N.V. Havenbeheer Suriname vindt dit bedrag realistisch en economisch haalbaar is. Hij merkt op dat SBBS, het bananenbedrijf in Nickerie, op weekbasis tussen 40 en 50 containers van 40 voet exporteert. Daarnaast worden er ruim twaalf containers met inputs geÔmporteerd. Ruim 156 containers van 20 voet worden maandelijks voor rijstexport gebruikt. Een rapportage van Bradesein Sital toont aan dat dit aantal binnen drie jaren verdubbeld zal worden. Ook de doorvoerhandelaren maken per maand van ruim 70 containers gebruik.

Defares ziet in Guyana een gat in de markt. Het buurland beschikt nog niet over deze mogelijkheden en zou eventueel van de haven van Nickerie gebruik kunnen maken. Het gaat hierbij om rijst en suiker. Verder is er ook gedacht aan de houtexport, het project van Staatsolie over de productie van Ethanol te Wageningen en kartonfabricage uit rijststro in de toekomst.

Defares benadrukt dat de haven van Nickerie het van lading moet hebben en zichzelf in stand moet kunnen houden. Het doel is dat Nickerie zichzelf draaiende moet houden en niet dat Paramaribo het geheel moet gaan subsidiŽren. Om dit te realiseren is het idee van Nickerie Development Corporation ontwikkeld. Dit houdt in dat door publieke en private participatie de economische activiteiten vergroot zullen worden om industriŽle ontwikkeling op gang te brengen.

(Wanita Ramnath)

Bron / Copyright:

Nickerie.Net / NSS

24-02-2011

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2011. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics