Nickerie.Net, donderdag 24 februari 2011


Stichting 8 december verwerpt rehabilitatie 25 februari

De Stichting 8 december 1982 vindt dat de rehabilitatie van staatsgreep van 25 februari 1980 ongrondwettelijk is. De stichting verwerpt het besluit van de regering-Bouterse om de dag van 25 februari tot nationale vrije dag uit te roepen. Zij vindt de rehabilitatie van staatsgreep van 25 februari 1980 in strijd met de grondwet. Dit zegt de stichting in een verklaring.

Monument Bastion Veere in Fort Zeelandia.

De stichting 8 december 1982 is opgericht om de nagedachtenis van de slachtoffers van de decembermoorden, de vijftien voorvechters van vrijheid, recht en rechtsstaat, in ere te houden. Op 8 december 2009 werd in het Fort Zeelandia, het Nationaal Monument Bastion Veere-8 december 1982. De decembermoorden waren evenals de massaslachting in Moiwana en andere ernstige mensenrechtenschendingen een uitvloeisel van de staatsgreep van 25 februari 1980 omdat met de staatsgreep de rechtsorde omver werd geworpen en daarmee de borging van het recht op leven en andere mensenrechten teloor ging.

Met 25 februari 1980 kwam het geweld in plaats van de politiek. De stichting huldigt het principe dat machtswisseling vreedzaam moet plaatsvinden door middel van democratisch verkiezingen en wijst daarom de staatsgreep van 25 februari 1980 en de “viering” ervan categorisch af. Het is voor de stichting en de meerderheid van de bevolking onverteerbaar dat wij anno 2011 een ongrondwettelijke handeling als de staatsgreep en de bloedige periode die daarna volgde, zullen vieren en uitroepen tot nationale vrije dag. Kennelijk zijn ook de architecten van 25 februari 1980 zich daarvan bewust, gezien zij het voornemen tot rehabilitatie van de staatsgreep van 25 februari 1980 bewust buiten het verkiezingsprogramma van de Megacombinatie (NDP) hebben gehouden.

De stichting spreekt haar solidariteit uit met de nabestaanden van de slachtoffers van de mensenrechtenschendingen en alle anderen die geestelijke en fysieke folteringen hebben ondergaan als gevolg van de gewelddadige en bloedige staatsgreep. Deze keuze van de regering Bouterse om staatsgreep van 25 februari 1980 te bejubelen druist ook in tegen internationale verdragen waarin opgeroepen wordt de rechtsstaat en de internationale rechtsorde te verdedigen en te bevorderen.

Het officieel bejubelen van wetteloosheid, moord, schending van de mensenrechten en het zelfbeschikkingsrecht van het Surinaamse volk is kenmerkend voor de cultuur van normvervaging, demoralisatie en straffeloosheid. De stichting 8 december 1980 roept in de geest van Mahatma Ghandi en Martin Luther King de samenleving op te kiezen voor geweldloosheid in het nastreven van politieke en maatschappelijke veranderingen en onze jeugd voor te houden dat niet staatsgreep van 25 februari 1980, maar democratie, vrijheid en rechtschapenheid de weg wijzen naar een welvarend Suriname. Aldus de verklaring.

Bron / Copyright:

Nickerie.Net / NSS

24-02-2011

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2011. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics