Nickerie.Net, zondag 27 februari 2011


Gajentaan komt naar Suriname voor overleg ABOP

Amsterdam -  ABOP Nederland secretaris Jan Gajentaan vertrekt komende week naar Suriname voor overleg met de partijleiding. “Wij als ABOP Nederland staan nog steeds voor de volle 100% achter deze regering. Maar we hebben ook een aantal zorgpunten, die ik wil overbrengen. We vinden dat er soms te veel een top-down beleid wordt gevoerd. Ik zie nu gebeuren waarvoor ik al gewaarschuwd had in november: een toenemende polarisatie in de Surinaamse politiek. Dat vind ik jammer. Ik geloof meer in de dialoog en in een goede overlegstructuur, zowel in het parlement als daarbuiten”, zegt Gajentaan.

Jan Gajentaan, ABOP-secretaris Nederland

De ABOP-secretaris Nederland vindt dat de ministers in de regering Bouterse-Ameerali over het algemeen een goede job doen. “Ze moeten juist gesteund worden door de president en zijn kabinet. En als zaken niet naar wens lopen, heeft de president het volste recht ze daarop aan te spreken. Maar nu heb ik af en toe het idee, dat de ministers links en rechts voorbij worden gelopen door presidentiële commissies. Dat lijkt me niet goed voor het eindresultaat, maar Ik wil mijn oor goed te luisteren leggen, hoe daarover gedacht wordt door de ABOP-structuren in Suriname. Misschien dat wij in Nederland niet de juiste informatie doorkrijgen.”

Wat betreft het sociaal-economisch beleid van de regering, hoopt Gajentaan dat het tripartiet overleg met de sociale partners een positieve uitkomst zal kennen. “Mijn indruk is nog steeds, dat er teveel lastenverzwaringen ineens worden doorgevoerd. Ik kan me voorstellen, dat er een sociaal akkoord komt waarin de overheid een aantal harde bezuinigingen invult, zodat het pakket aan lastenverzwaringen voor de burger in ieder geval verlicht kan worden. In ruil daarvoor kan van de werkgevers een extra inspanning worden gevraagd op het punt van de werkgelegenheid. De vakbonden kunnen dan concessies doen op het vlak van looneisen. Ik denk dat een sociaal akkoord langs deze lijnen, een sterk positief effect zal hebben op de Surinaamse economie.”

Gajentaan erkent de noodzaak van een ordening in de Goudsector volmondig. Maar hij heeft ook begrip voor de bezwaren van het traditioneel gezag, die eerst de kwestie van de grondenrechten geregeld willen zien. “Ook hier denk ik dat het dialoog-model gevolgd moet worden. De kwestie van de grondenrechten kan niet in een paar maanden geregeld worden. Maar er kan wel een traject worden afgesproken met duidelijke ijkpunten. In ruil daarvoor kan het traditioneel gezag dan gevraagd worden, om in te stemmen met de verschillende aspecten die samenhangen met de ordening”, zegt Gajentaan, die hoopt dat Ronnie Brunswijk een bemiddelende rol kan spelen.

Wat betreft de viering van dag van de revolutie, merkt Gajentaan op: “ik geloof zeker dat de revolutie naast haar schaduwzijde, een positief effect heeft gehad op het zelfbewustzijn van de Surinamers. Het feit dat er een leider opstond die durfde te roepen “ bakra basi a kaba”, heeft een bevrijdend effect gehad op veel Surinamers. Ik ben zelf een bakra, maar ik erken het belang daarvan. Toch had de president wat meer medeleven kunnen tonen met degenen die geleden hebben onder de revolutie. Dan denk ik op de eerste plaats aan de nabestaanden van de slachtoffers. Ik hoop dat de adviseurs van de president zich realiseren, dat hij de president is van álle Surinamers. Ook van degenen die nu in de oppositie zijn. Een pittig debat tussen coalitie en oppositie hoort bij de democratie. Maar als er sprake is van een enorme polarisatie en ontwrichting van de samenleving, gaat er iets niet goed. Ik hoop echt, dat we dat kunnen voorkomen. Als we vanuit Nederland daar ook maar een heel klein beetje aan kunnen bijdragen, zullen we dat niet nalaten.”

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net/De West

27-02-2011

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2011. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics