Nickerie.Net, zondag 27 februari 2011


Ruim 2800 jongeren woonden drugsvoorlichting Santokhi bij

Nickerie - Chandrikapersad Santokhi, voorzitter van Cicad. Ruim 2800 jongeren waren aanwezig op de drugsvoorlichtingsdag onder leiding van Chandrikapersad Santokhi, voorzitter van de Inter Amerikaanse drugsbestrijdingsorganisatie, Cicad. De bijeenkomst werd gehouden in het C.R.Singh stadion te Lelydorp. Districtscommissaris van Wanica, Ravin Jiawan, noemde de voorlichting aan de jongeren uniek. Ook Edith Elizee die namens het ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling de scholieren toesprak, was vol lof over het initiatief.

Santokhi hield de jongeren voor dat zij hun best moesten blijven doen op school zodat ook zij op een dag ook wat te vertellen hebben. Hij sprak de hoop uit dat ze tot waardevolle burgers op mogen groeien. Hij gaf aan dat drugs geen ras, geloof of familie kent en het schade (lichamelijk, geestelijk of in je sociale relatie ) kan aanrichten. Het is dan ook om deze reden dat hij de jongeren verzocht om massaal NEE te zeggen tegen drugs. De Cicad-voorzitter benadrukte dat het vaak bekenden zijn die de jongeren overhalen tot gebruik van drugs.

De bedoeling van deze dag was om jongeren zoveel mogelijk kennis te verschaffen over de verschillende drugssoorten en de nadelige gevolgen daarvan. Er waren van verschillende instanties en ministeries vertegenwoordigd - zoals het Bureau voor Alcohol en Drugs, de Nationale Antidrugs Raad, het Nationaal Aids Programma, van het Ministerie van Justitie en Politie waren vertegenwoordigd, de Narcotica Brigade en de afdeling voorlichting van Jeugdzaken. Sila Jadnanansing (psycholoog) legde uit wat de psychologische gevolgen van drugsgebruik zijn en riep de jeugd op om massaal NEE te zeggen tegen drugs.

De Narcotica Brigade had voldoende aanschouwelijk materiaal voor de jongeren meegenomen zodat ze konden waarnemen welke soorten drugs er zijn en ook hoe deze verpakt worden om het naar het buitenland te vervoeren. Drugshond Benny van de Narcotica Brigade was een attractie voor de kinderen en gaf samen met zijn begeleider een demonstratie over het opsporen van drugs.

Fernandes Bottling en de Stichting Samarja waren ook aanwezig om de kinderen bewust te maken van de wijze waarop er met afval (met name PET flessen) moet worden omgegaan.

Dit programma zal ook in andere districten verzorgd worden. Er zal gestreefd worden om in elk district een team samen te stellen dat getraind zal worden tot instructeurs die in staat zijn om drugs voorlichting te geven.

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net/NSS

27-02-2011

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright 2011. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics