Nickerie.Net, dinsdag 01 maart 2011


Kwestie 25 februari in de Grondwet - dictatoriale neigingen

Paramaribo - Het nemen van politieke besluiten dienen aan verschillende criteria getoetst te worden o.a. politieke, economisch, maatschappelijk en moreelethische. Bij dit stuk zullen wij even stilstaan bij de laatstgenoemde criteria. Naar ons oordeel ontbreekt er enig morele onderbouwing bij de intentie of plan van deze delen van de regering om 25 februari grondwettelijk vast te stellen. Deze intentie vinden wij daarom ondemocratisch en moreelethisch niet verantwoord.

Hoewel het soms lijkt of moraal en politiek gescheiden zijn van elkaar, zijn deze twee zaken toch sterk verweven. Moraal tekent de achtergrond en bepaald de gronden van politiek, en anderzijds ondersteunen politieke instituten het moreel raamwerk dat zin en ruimte geeft aan persoonlijke opvattingen. De uiteindelijke doelstelling van moraal en politiek is een rechtvaardige samenleving en daarom moeten wij bij persoonlijke en politieke opvattingen en besluiten rekening houden met morele waarden en normen.

De staatsgreep van 25 februari 1980 was en is nog steeds in strijd met de grondwet en universele klaring van rechten van de mens. Het ging gepaard met de invoering van vrijheidsbeperkende maatregelen o.a. perscensuur, invoering van nachtklok. Het vertrapte hierdoor belangrijke mensenrechten (grondrechten) o.a. het recht op vrijheid, het recht op vrije meningsuiting, het recht op leven welke zijn climax bereikte met de december moorden, en heeft geleidt tot de binnenlandse oorlog m.n. de Moiwana moorden. Tot nu toe is het moeizame en zenuwslopend december rechtsproces niet afgerond en zijn er nog overwerkte trauma’s bij nabestaanden van de binnenlandse oorlog o.a. Moiwana.

Door de vertapping van deze mensenrechten is de ontwikkeling van Suriname met name het binnenland in enorme mate onderdruk. Tijdens de binnenlandse oorlog zijn o.a. het onderwijssysteem ingestort, verpaupering, noodgedwongen en onbeheerste urbanisatie, slechte opvang en begeleiding van de vluchtelingen en slachtoffers van de binnenlandse oorlog, getto vorming, gezin ontwrichting etc. Vele onderzoeksrapporten of verslagen met betrekking tot ontwikkelingvraagstukken in het binnenland (van nationale en internationale gerenommeerde onderzoeksinstituten) onderkennen dat de binnenlandse oorlog mede geleidt heeft tot de onderontwikkeling van het binnenland.

Als we kijken naar de totstandkoming van het besluitvormingsproces, bemerken wij dat het op ondemocratische wijze heeft plaatsgevonden, omdat bepaalde coalitie partners niet betrokken zijn bij het besluitvormingsproces van dit plan. Dhr.Ronnie Brunswijk bevestigt dit en geeft zelfs aan dat het nemen van dit besluit op een ‘one man show ‘ lijkt. Erger nog vinden wij het niet elegant, dat de coalitiepartner dhr.R.Brunswijk, in de derde aflevering van een informatief programma over de staatsgreep van 25 februari 1980 welke uitgezonden is via STVS, getypeerd wordt als Brunswijk de crimineel en de terrorist. Dit terwijl de coupeplegers en R.Brunswijk momenteel in een politieke samenwerking zitten. In het belang van wederzijds respect en gelijkwaardigheid hadden wij verwacht dat deze typering was uitgeknipt. Met deze typering geven zij het mensbeeld van dhr.Brunswijk aan.

We zitten nog in een onvoltooide december proces, onverwerkte trauma’s van nabestaanden, een onderontwikkeld binnenland. Een morele (her) oriëntatie is daarom noodzakelijk bij dit plan. Indien men iets in de grondwet wil vast stellen dan dienen zij te beginnen met de erkenning van de grondenrechten van de tribale volken.

Samantha Waterberg/Voorzitter BEP-jongeren raad

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net/GFC

28-02-2011

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2011. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics