Nickerie.Net, woensdag 02 maart 2011


Aan:

de Voorzitter van De Nationale Assemblee,
Drs. J.Geerlings-Simons.


Betreft: minachting van De Nationale Assemblee door de Regering

Geachte Voorzitter,
 

Hierbij wenst de Nieuw Front Fractie in De Nationale Assemblee het volgende onder uw aandacht te brengen.
Bij de aanvang van de openbare vergadering van de Nationale Assemblee op dinsdag 15 februari 2011, werd van onze zijde, u erop gewezen dat de President wederom niet aanwezig was in de vergadering, ook niet de Vice-President. Een aanwezige minister heeft op uw vraag terzake medegedeeld dat de Vice-President onderweg was. Het onderweg zijn van de Vice-President heeft ettelijke uren geduurd. Hij arriveerde en gaf naar aanleiding van een interruptie over zijn afwezigheid een verklaring inzake afspraken met u over de wijze van vertegenwoordiging van de regering in De Nationale Assemblee, waarvan wij als DNA onkundig zijn gehouden. Alsof dat niet genoeg was meende de Vice-President De Nationale Assemblee ook nog te moeten bespreken.

 

Het betoonde gebrek aan respect voor de Nationale Assemblee is geen incident, het heeft inmiddels vormen van structurele aard aangenomen. Het bovenstaande is een gevaar voor en ondermijning van de democratie.

 

Dit bovenstaand gedrag jegens De Nationale Assemblee wordt resoluut afgewezen.

 

Op heden waren in behandeling twee belangrijke verdragen over milieu aspecten die ons buitenlands beleid regarderen. Het buitenlands beleid berust uitdrukkelijk volgens de Grondwet bij de President. Bij de behandeling van deze verdragen maken we mee dat de President geen belang hecht aan een debat terzake het buitenlands beleid met De Nationale Assemblee. De Vice-President komt uren na het begin van de debatten, om na enkele ogenblikken de zaal wederom te verlaten. Dit is een ernstige minachting van de volksvertegenwoordiging en een veronachtzaming van de presidentiŽle verantwoordelijkheid, hetgeen door ons op een ondubbelzinnige wijze werd benadrukt.

 

Ter onderstreping van het bovenstaande heeft de NF-fractie besloten de vergadering te verlaten. Daarnaast doen wij een dringend beroep op u, om afspraken met de regering die het functioneren van de volksvertegenwoordiging betreffen met De Nationale Assemblee te bespreken. Eveneens doen wij een ernstig beroep op u om te bevorderen dat De Nationale Assemblee in het vervolg met gepast respect behandeld wordt.

Inmiddels verblijven wij,

Paramaribo, 15 februari 2011


Namens de Nieuw Front fractie,
w.g. Mr. R. Randjietsingh , Drs. G. Castelen, Drs. R.R. Venetiaan, Drs. A. Gajadien, M. Jogi, L. Soerdjan M.Sc, Ch. Santhoki, P.C. Kensenhuis.

 

Bron / Copyright:

Nickerie.Net / Ingezonden DBS

25-02-2011

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2011. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics