Nickerie.Net, woensdag 02 maart 2011


Vermeend moordcomplot een lachertje

Paramaribo - Het was 24 februari 2011, het weer leek wel goed te zijn, echter hing er een donker wolkje boven Paramaribo, men kon toch nog een regenbui verwachten. En aan de vooravond van de vermeende revolutie zag een kleine menigte hoe negen gele sterren vielen uit de hemel. Deze werden opgevangen door de president en vervolgens opgespeld voor de pseudorevolutionairen voor hun vermeende “heldendaad” van 25 februari 1980.

Tijdens de viering van de vermeende revolutie, thans “Dag van Bevrijding en Vernieuwing”onthulde de president dat er meerdere “moordcomplotten” tegen hem waren beraamd. Het zou veel beter zijn geweest als de president meteen op deze dag zijn spijt had betuigd aan de nabestaanden van alle slachtoffers die gevallen zijn in de periode 1980- 1990, dan het volk op te zadelen met sprookjes. Ik moet mij haasten om te zeggen dat ik niet van plan was om te reageren op de insinuatie van de president.

Echter wil ik voorkomen dat de president het volk voorziet van geknutselde informatie, het was overduidelijk dat hij probeerde sympathie te winnen van het volk door zijn “onthulling”. Daarom heb ik gemeend om te reageren over de vermeende “moordplannen” die tegen hem waren beraamd.

Eerstens was het de parlementariër Rashied Dhoekhi, die kwam met een verhaal over een moordcomplot tegen Ramon Abrahams. Echter heeft hij nooit het bewijs kunnen leveren dat er een moordcomplot beraamd was tegen hem, dus dit scenario had Rashied Doekhie uit zijn grote duim gezogen. Het was al gauw duidelijk dat dit scenario als camouflage moest dienen van het modificeren van de wagen van Abrahams voor zijn veiligheid.

Onverhoeds kwam president Desi Bouterse met een soortgelijk verhaal dat er meerdere moordcomplotten tegen hem waren beraamd. Waarschijnlijk loopt hij nog steeds met het idee dat er mensen zijn die hem willen vermoorden, feitelijk bestaat zo een idee uit een grote dosis fantasie.

Volgens het sprookje van de president waren de daders hem zelfs op vijf meters afstand genaderd om de daad uit te voeren, en hij de bange gezichten zag van de daders. Toen de lijfwachten hem vroegen om in de aanval te gaan zei hij, laat het maar over aan God, zo “vredelievend” was de politicus Desi Bouterse. Daarna was hij het bos in gevlucht en een tijdje schuil gehouden voor zijn veiligheid.

Volgens mijn inschatting was hij in het binnenland voor andere doeleinden, waaronder ook het voeren van verkiezingscampagne. Desi Bouterse heeft vaak gezegd dat hij beschikte over een eigen super inlichtingendienst en tal van netwerken. Indien hij over een goede inlichtingendienst beschikte, hoe was het dan mogelijk dat de daders hem op vijf meters afstand waren genaderd.

Het is ook genoegzaam bekend dat Desi Bouterse toentertijd altijd rondliep met een gewapend legertje, dus het is ondenkbaar dat de vermeende daders hem zo dichtbij waren genaderd. Hij kwalificeerde de zaak als zeer ernstig, als de zaak werkelijk zo ernstig was, waarom heeft hij de daders toen niet direct laten oppakken en overgedragen aan de justitiële autoriteiten. Het frappante hiervan is dat hij nooit gedurfd heeft om een aangifte te doen tegen de beramer van het moordplan. Het antwoord is vrij simpel, omdat er geen moordplannen waren om hem te liquideren, en als hij persisteert dat er wel moordplannen waren, dan moet hij het bewijs op tafel leggen. Ik vroeg me in alle eerlijkheid af waarom de president eerder geen ruchtbaarheid had gegeven aan deze zaak, was hij bang om direct ontmaskerd te worden als een sprookjesverteller?

Na die onthulling wist iedereen dat het ging om een sprookje, daarom heeft niemand geschokt gereageerd op het bericht. Laat mij hard en duidelijk zeggen dat de president willens en wetens bezig is het volk op een verkeerd spoor te zetten met zijn sprookjes over moordplannen. Toen hij nog geen president was, dreigde hij vaak met “onthullingen”, te zullen komen. Hij zou de vermeende beerputten openmaken van zijn tegenstanders of beter gezegd van zijn vijanden, echter heeft hij dat nooit kunnen doen.

Ik heb gebeld met een paar fanatieke NDP vrienden om te vragen wat zij denken over de moordcomplot tegen baas, dat hebben ze afgedaan als stemmingmakerij. Slechts één vriend vond het aannemelijk, volgens hem heeft baas veel op zijn kerfstok en dat maakt dat hij zelfs vijanden heeft onder zijn vrienden. Een lokaal dagblad citeerde de president, dat de daders uit het nationaal leger en Korps Politie Suriname waren, deze opmerking is zeer verwerpelijk, dit is gewoon absurditeit. Laten we even vanuit gaan dat er wel mensen waren die met de gedachten rondliepen om hem te vermoorden, echter moest hij de daders niet zoeken bij de politie, het leger en nabestaanden. Ik denk dat hij de daders in andere kringen moest gaan zoeken, zoals de rebellen beweging de Farc en de club van Rogerkhan. Deze twee criminele organisaties zijn bekend om hun liquidaties, zij sparen noch vrienden noch vijanden bij hun liquidaties. Derhalve kunnen we de onthulling van de “moordplannen” gerust verwijzen naar het rijk der fabelen, ik bestempel het als een lachertje. Tot slot, een tijdje geleden verklaarde de president dat hij bekeerd is tot het Christendom, op zich een hele goede zaak.

Tijdens de viering van de vermeende revolutie zei hij, dat dankzij de Almachtige, hij gekozen is tot president van het land. President, wees Godvrezend en vertel het volk eens de waarheid. Niet dankzij de Almachtige maar dankzij het verraad en het terzijde schuiven van artikel 92 van de grondwet bent u gekozen tot president. Bovendien was het de parlementsvoorzitter die verhinderd had dat artikel 92 van de grondwet van Suriname kon worden toegepast op de kandidaat Desi Bouterse. Artikel 92 van de grondwet van Suriname zegt: Om tot president te worden gekozen moet een kandidaat geen handelingen hebben verricht strijdig met de grondwet. Op 25 februari 1980 had Desi Bouterse in vereniging een militaire staatsgreep gepleegd, en dat was strijdig met de grondwet van suriname. Dit impliceert dat Desi Bouterse nooit en te nimmer mocht deelnemen aan de verkiezing van het presidentschap.

Naipal A.I

Bron / Copyright:

Nickerie.Net / Ingezonden GFC/ FOS Network

25-02-2011

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2011. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics