Nickerie.Net, maandag 07 maart 2011


Dc Doebay stopt bouw varkenstal op overheidsdam

Beta Debidien, 05/03/2011

NIEUW NICKERIE - Districtscommissaris (dc) Laksmienarain Doebay heeft gisteren ingegrepen in de bouw van een betonnen varkenstal op een overheidsdam in de Uitbreiding Groot Henarpolder II in Nickerie. Hij heeft daarbij ook gevraagd om het draadwerk aangebracht in de lozing te verwijderen, zodat het water vrijelijk kan worden afgevoerd. Shailesh Ghirad, landbouwer in dat gebied, heeft de lozing voor zijn rijstareaal over een lengte van ongeveer vijftig meter afgebakend en een kwekerij opgezet.

Daarnaast was hij bezig met de bouw van een varkenstal op de kleidam. Na klachten uit de gemeenschap begaf de dc zich naar de locatie om kennis te nemen over de activiteiten van de landbouwer. Hij werd gevraagd onmiddellijk te stoppen met zijn bouwwerkzaamheden, “omdat het gaat om het occuperen van een overheidsdam bestemd voor gemeenschappelijk gebruik”, zegt Doebay. “We zijn niet tegen geen enkel activiteit van Ghirad, maar hebben hem gevraagd om zijn kwekerij over te brengen naar zijn eigen perceel”, benadrukt Doebay.

Districtscommissaris Laksmienarain Doebay (l) op de locatie in de Uitbreiding Groot Henarpolder II waar de landbouwer Shailesh Ghirad bezig was een varkenstal op te zetten op de kleidam voor zijn rijstareaal.-dWTfoto / Beta Debidien.

Deze landbouwer heeft tot medio april de tijd gekregen om zijn kwekerij te verhuizen. “Het is jammer, dat ik alles moet afbreken, want het heeft me heel wat geld gekost. Ondanks dat zal ik de moed niet opgeven, maar op een andere locatie mijn activiteiten voortzetten”, zegt een teleurgestelde Ghirad. Ook het probleem van loslopend vee in dat gebied is onder de aandacht gebracht van de burgervader. "Dit gebied is bestemd voor de rijstbouw en niet om koeien op na te houden. Daarvoor hebben wij de twee stalweiden in het westen van het district.”

Boebay is ervan op de hoogte dat boeren heel veel schade ondervinden aan hun gewassen door het geloop van de runderen. Hij vindt het “zielig” dat mensen op deze manier inkomsten moeten derven. Daarom heeft hij een dringend beroep gedaan op de eigenaren om hun vee te verwijderen uit dit landbouwgebied. “Anders zijn wij genoodzaakt ook maatregelen te treffen tegen deze veeboeren die geen gehoor geven aan ons verzoek” .-.

Bron / Copyright:

Nickerie.Net / dWT

06-03-2011

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2011. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics