Nickerie.Net, maandag 07 maart 2011


Junta van Bouterse helmaal terug

Democratie of dictocratie?

Keerpunt raakt er steeds meer van overtuigd, dat er thans twee regeringen in Suriname zijn. We hebben een Raad van Ministers, die voorgezeten wordt door de vice-president Ameerali en die wordt gezien als de werkarm van de regering en met de dagelijkse werkzaamheden is belast en dan hebben we een andere groep mensen, die niet door de regels van de constitutie worden gedekt, maar wel de lakens uitdelen en die mensen houden zich voor het overgrootste deel van de wekelijkse werktijd op aan de Kleine Combé in het Kabinet van het staatshoofd.

Het gaat, naar onze mening en ook de visie van politiek ingewijden, om een junta, bestaande uit getrouwen van de president uit de periode 1980 -1987 en daarna, die samen met het staatshoofd bepaalt wat er in het land dient te gebeuren. Het gehele kabinet schijnt daarbij niet meer dan een groep ja-knikkers te zijn. Ook de assembleeleden, die in de coalitie zitten en namens de Mega-Combinatie het beleid bij de wetgevende macht moeten ondersteunen zijn, naar onze mening, al veranderd in een stel marionetten, die alle instructies vanuit de Kleine Combé strikt dienen op te volgen.

Wie zijn eigen mening wenst te ventileren en voor de belangen van het volk wil opkomen kan door middel van waarschuwingen, intimidatie en of bedreigingen snel tot andere gedachten gebracht worden. Vraag het maar aan André en Rabin. Ook op de recentelijk gehouden goudconferentie te Snesi Kondre kon worden opgemaakt waar het zwaarste gewicht in de besluitvorming van dit zogenaamde cabinet-Bouterse/Ameerali ligt. Niet meer dan een klucht werd deze samenkomst genoemd door personen, die aanwezig waren en over een goed analytisch vermogen beschikken. Wie voerden er het woord en wat zijn de mensen hun posities binnen het huidige politiek bestel? Het waren allemaal mensen, die tijdens de verkiezingen nergens op kiezerslijsten voorkwamen, maar wel tot de groep van vertrouwelingen van de huidige president gedurende de zogenaamde revolutie behoorden.

Gerust kan worden opgemaakt dat Bouterse niet bouwt op zijn Raad van Ministers, die bestaat uit mensen van verschillend politiek pluimage, maar op zijn die-hard aanhangers van het eerste uur. Onder hen bevinden zich, naar onze mening, slechts weinigen die als technocraten kunnen worden gezien. Loyaal zijn ze echter wel en vormen een blok met de president. Wie zaten er recentelijk aan bij het korte overleg tussen de president en Ravaksur?

 Mensen, die de huidige politieke ontwikkelingen goed in de peiling houden weten wel beter en realiseren zich, dat de democratie niet naar regel en geest wordt nageleefd door dit kabinet. Er is een junta van bestuurders aan de Kleine Combé en die dicteert het gehele kabinet en heeft ook de assembleeleden van de Mega-Combinatie en de coalitiegenoten onder controle. Hoe lang ze alles onder controle zullen kunnen houden blijft nog maar de vraag. Naar gelang de onvrede in dit land over de verrichtingen van dit kabinet toeneemt wordt het steeds moeilijker de cohesie in de coalitionele samenwerking te bestendigen.

Bron / Copyright:

Nickerie.Net / De West

06-03-2011

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2011. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics