Nickerie.Net, maandag 07 maart 2011


Rijstboeren vernielen sluis in waterschapsgebied

Beta Debidien, 07/03/2011

NIEUW-NICKERIE - Kwaadwillige rijstboeren hebben vorige week de Jarbandamsluis in het waterschapsgebied Sawmillkreekpolder vernield, zodat het irrigatiewater naar andere omliggende gebieden kan stromen. Het komt vaak voor dat boeren in de achtergelegen gebieden verstoken zijn van water bij het verzorgen van hun gewassen.

Moenipersad Kapoerschand, landbouwer in de Sawmillkreekpolder is er niet over te spreken dat zijn collega's op deze “onverantwoordelijke” wijze omgaan met een kunstwerk dat niet lang terug hersteld is met behulp van staatsmiddelen.

De landbouwer Moenipersad Kapoerchand geeft tekst en uitleg aan districtscommissaris Laksmienarain Doebay over de functie van de Jarbandamsluis (achtergrond) die de afgelopen dagen vernield is door rijstboeren. De boeren zorgen zelf voor ongerief, geaien het water naar andere landbouwgebieden kan stromen.-.foto / Beta Debidien

Hij zegt dat de daders gezocht moeten worden in de groep boeren van wie de padie al rijp is en geen water meer nodig hebben. “Het mag niet zo zijn dat deze boeren slechts hun eigen belangen behartigen, terwijl het overgrote deel dringend water nodig heeft”, zegt Kapoerchand. Soesilkoemar Badloe, voorzitter van het waterschap Sawmillkreekpolder is bekend met het probleem. Volgens hem gaat het hier om mensen uit andere landbouwgebieden die het water naar hun arealen willen laten stromen, vandaar dat zij overgaan tot het afsluiten van de sluis. “Het gebeurt vaak dat mensen overgaan tot het plegen van illegale handelingen, omdat wij de sluizen niet kunnen bewaken” zegt Badloe. Nu is het probleem van een tekort aan water ook in de omliggende gebieden voor ongeveer negentig procent opgelost, omdat de meeste arealen in bloei staan.

De voorzitter zal het ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij Regio-West vragen om deze week nog de Hoofd Aanvoer, welke rechtsreeks in verbinding staat met de Nannizwamp, af te sluiten. Districtscommissaris Laksmienarain Doebay sprak van vandalisme, nadat hij zich oriënteerde bij de sluis. “De vernielers moeten weten dat wanneer we erachter komen wie de personen zijn, wij niet gaan aarzelen om geëigende maatregelen te treffen tegen hun”. Hij zal ook niet schromen een strafrechterlijk onderzoek in te stellen, “omdat het niet zo kan zijn dat de overheid maakt en de boer blijft afbreken. Het moment dat wij indicaties beschikken wie de personen zijn die het kunstwerk hebben vernield, zullen wij hun vragen de herstelkosten op zich te nemen of zullen zij de bak ingaan”, benadrukt dc Doebay.-.

Bron / Copyright:

Nickerie.Net / dWT

06-03-2011

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2011. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics