Nickerie.Net, woensdag 09 maart 2011


8 december stafproces:

8 december misdadigers houden handen op elkaars hoofd
Geplaatst: 08/03/2011

Paramaribo -  Zoals verwacht, houden de verantwoordelijken van de slachtpartij op 8 december 1982 als getuigen de handen op elkaars hoofd voor bescherming tegen strafvervolging. Ivan Grannoogst vormde geen uitzondering hierin. Hij is er heilig van overtuigd dat de hoofdverdachte in het 8 decemberstrafproces en tevens de toenmalige legerleider Desi Bouterse de trekker op 08 december 1982 niet heeft overgehaald. "Ik geloof hem op zijn woord, totdat het anders zou blijken", aldus Graanoogst. ‘Op uw vraag of de legerleiding verantwoordelijk is, dat hebben zij nooit ontkend. Maar hebben zij de trekker overgehaald? Dat wordt nu onderzocht door jullie’, gaf Graanoogst die nu secretaris-generaal is op het kabinet van president Bouterse, aan de Krijgsraad te kennen. Volgens deze getuige heeft hij Bouterse onlangs nog op de man af gevraagd of hij opdracht gegeven had en geschoten had. Bouterse antwoordde resoluut neen. Terwijl de ooggetuigen dat wel hebben verklaard. Enkele van de ooggetuigen hebben inmiddels op mysterieuze wijze de dood gevonden.

Ivan Granoogst, thans lid van het riant betaalde Bouterse's privé kabinet

In 1982 was Graanoogst minister van Leger en Politie. Toen hij hoorde over de gebeurtenissen op 08 december 1982, adviseerde hij de overige ministers om ook hun portefeuille ter beschikking te stellen, wat ook gebeurde. ‘Hoe is het mogelijk geweest dat geen van de Inlichtingendiensten van u (Graanoogst was minister van Leger en Politie, red.) info had over een op handen zijnde dreiging vanuit buiten’,vroeg de auditeur-militair aan deze getuige. Graanoogst: ‘We waren in de kinderschoenen bij het opzetten van de Inlichtingendiensten.’ Daarnaast was het zo dat het Surinaams leger pas een jaar of zeven bestond. De auditeur-militair attendeerde Graanoogst erop dat Bouterse bij de rc verklaard had dat hij over informatie beschikte dat er een dreiging van buiten op komst was. Volgens deze getuige had Bouterse zijn eigen inlichtingendienst. De auditeur-militair hield Graanoogst ook voor dat Bouterse eveneens bij de rc verklaarde dat er een draaiboek was over het oppakken van bepaalde mensen. Het was alleen nog niet duidelijk wat met deze mensen zou gebeuren.

Volgens Graanoogst keurde hij het helemaal af dat de gevangen genomen burgers werden doodgeschoten. Als hij in die positie was, had hij de mensen gearresteerd en berecht. Graanoogst zei gisteren dat door Bouterses optreden de vakbondsleider Fred Derby werd vrijgelaten. Dat was niet gemakkelijk gegaan. "Maar toen Derby wegging, waren er nog mensen in Fort Zeelandia die nog in leven waren", hield de Krijgsraad Graanoogst voor. Hierbij werden de namen van Hoost, Wijngaarde en Riedewald genoemd. ‘Waarom heeft hij deze drie niet kunnen redden?’, vroeg de Krijgsraad aan deze getuige a decharge. "Oh, dat wist ik niet. Dat is een verrassing voor mij", aldus Graanoogst. Derby verklaarde bij de rechter-commissaris dat hij tenminste drie personen levend had achtergelaten toen hij Fort Zeelandia verliet. Dit heeft hij ook eerder in de media gezegd.

Graanoogst merkte hierna op dat de toenmalige bevelhebber kennelijk geen overwicht meer had op de situatie. Hij legde uit dat Bouterse aan de toenmalige procureur-generaal René Reeder gevraagd had om een onderzoek in te stellen. "Het mysterieuze rapport zou in een kluis van DSB-Bank zijn, maar het is intussen verdwenen", aldus de Krijgsraadpresident.

Widjai Ganesh

Bron / Copyright:

Nickerie.Net / DBS

09-03-2011

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2011. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics